Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A beszéd és a nyelv

  A beszédet és a nyelvet együttesen nyelvezetnek hívjuk.

  A beszéd és a nyelv ugyannak a dolognak a két oldala: az emberek egy adott nyelven beszélnek egymással. A beszéd összefoglaló neve mindannak, amit egy nyelvi közösség tagjai, vagyis az ugyanazon nyelven beszélő emberek érintkezésük során mondanak, a beszéd tehát mondatok végtelen sorából áll.

  A beszéd individuális jelenség. A nyelv azoknak az elemeknek és szerkesztési szabályoknak összessége, amelyeknek birtokában a közösség tagjai létrehozzák és megértik a mondatokat, a beszédet.

  A nyelv kollektív társadalmi jelenség. A nyelv a kód, a közlés, a kommunikáció eszköze, a társadalom tagjainak egymással való érintkezését szolgálja. Minden nyelvnek van hangrendszere, szókészlete, nyelvtani szabályrendszere. A nyelv nem merev rendszer, állandó működésben van.

  Egy nyelv mindig egy adott népnek a nyelve. A nyelv megismerésével közelebb kerülünk a nyelvet beszélő nép kultúrájához (jellegzetes szavak, szólások, közmondások).

  A NYELV KELETKEZÉSE:

  Monogenezis: egy eredet, a világ sok nyelve egyetlen egy nyelvre vezethető vissza (Biblia).

  Poligenezis: a földön több helyen alakult ki a nyelv, mert több helyen alakultak ki emberi hordák. A tudomány a poligenezis elméletét fogadja el, bár mindig felbukkannak a monogenezist feltételező elméletek is. Minden jelenlegi nyelv bonyolult rendszer, amely hosszú fejlődés eredménye.

  A NYELV MIBENLÉTE:

  A nyelv jeleknek tagolt emberi hangokkal megvalósuló rendszerhálózata, amely az emberi társadalom és a gondolkodás kialakulásával együtt keletkezett, egy emberi közösség kollektív tudatában él és az emberek társas érintkezését szolgálja, azaz

  a kommunikáció eszköze.

  1. A nyelv társadalmi jelenség: a társadalom hozta létre, fejlesztette ki, a társadalom létének, fennmaradásának biztosítéka.
  Az ember, a társadalom, a gondolkodás és a nyelv együttesen alakult ki, egymástól elválaszthatatlanok, létüket egymásnak köszönhetik.

  A társadalom nem létezhet nyelv nélkül: a tapasztalatokat a nyelv segítségével örökíti át az egyik generáció a másiknak, a nyelv közvetítésével valósul meg a társadalom folytonossága.