Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói

  A beszéd, mint cselekvés egyedi alkotótevékenység, az egyén hozza létre az adott kommunikációs helyzetben. A nyelv és a beszéd nagyon szorosan összefügg.
  A nyelv nem más, mint eszközkészlet, a beszéd ennek a működtetése, azaz a működésben lévő nyelv.
  A beszéd nyelvhasználat, alapja a nyelv, ami egy kollektív, közös társadalmi jelenség.
  A beszéd tevékenység, a nyelv alkalmazása, egyéni alkalmazás, felhasználás.
  A beszéd az emberi kommunikáció legkifejezőbb, leggyakoribb, legfontosabb eszköze.

  Austin, beszédaktus elmélete szerint minden mondatban benne van a cselekvésnek valamilyen szándéka.

  Cselekszünk, ha:

  - informálunk másokat

  - figyelmeztetünk valakit

  - rendelünk, ösztönözzük, meggyőzzük, rábeszéljük…

  Tehát a beszéd aktus, vagy más néven a beszédtett a kommunikáció és a szöveg egyik funkciója, amely során a beszélő valamilyen cselekvést hajt végre.

  John Searle szerint a beszédnek, mint cselekvésnek 4 összetevője van.

  - a megnyilatkozás kimondása vagy leírása (egy kérdés)

  - az utalás vagy kijelentés végrehajtása (megnyilatkozással elvégzett cselekvés, a kérdés kimondása)

  - a kijelentés értelmezésének a jelzése (a kérdéssel elérni kívánt cél)

  - a beszédtevékenység által elérni kívánt hatás (a kérdésből következő elvárások)

  A beszédben, mint olyanban a kifejező, ábrázoló és felhívó funkciók érvényesülnek, ami alapvetően szándékos, hiszen az emberi beszédben a cél dominál. Ez a cél pedig nem más, mint a társadalmi kapcsolatok megvalósításai.

  A beszéd funkciói:

  - információközlés

  - gondolatközlés

  - egy cselekvés tudomásul vétele

  - érzelmi világ, akarat, lelkiállapot kifejezése

  - visszajelzés, befolyásolás

  - óhaj, felszólítás, parancs, felkiáltás, kérés

  Pragmatica- másodlagos üzenetek szinte fontosabb – melegem van –nyissa ki valaki az ablakot.

  Beszéd, mint cselekvés –a hangképzés is része

  - metakommunikációs eszközök

  Az emberi beszédet attól számítjuk, amikor még nem csak ösztönös felhívásként, vagy reakcióként jelent meg a hangkapcsolat, hanem amikor a valóságról közölni akart valamit.