Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A beszéd mint cselekvés

  A nyelv és a beszéd szorosan öszefügg. A nyelv eszközkészlet, a beszéd ennek működtetése = a működésben levő nyelv.
  A beszéd nyelvhasználat, alapja a nyelv, ami közös (kollektív), társadalmi jelenség. A beszéd tevékenység, a nyelv alkalmazása, egyéni alkalmazás, felhasználás. Elsődleges célja a valóság leírása – minden kijelentő mondat igaz vagy hamis. Ennek ellenére sok kij. mondat nem ír le semmit – pl ígéret, elnézés, kérés.
  A megszólalással vagy egy szöveg leírásával vmilyen cselekvést hajtunk végre, vagy a befogadót cselekvésre késztetjük. A közléseink ált nyitott, közvetlen beszédtevékenységek – különböző fajtájú mondatottak hajtjuk végre: kij, felszólító, kérdő, óhajtó.

  Pragmatika: rejtett üzenet, szándék, célzás – a szöveg mögött.

  Emberi beszédben a kifejező, ábrázoló és felhívó funkciók érvényesülnek, amik alapvetően szándékosak: az emberi beszédben a cél dominál (az állatoknál az ok). A beszélő megnyilakozásaival kifejezi a maga belső állapotát, befolyásolja magatartásában/cselekvésében a másik/többi embert, tájékoztatja bzonyos körülményekről. Minden kimondott gondolat egyúttal cselekvés is, hatást vált ki a másik félből.

  Beszéd funkciói összefüggnek a cselekvéssel:

  • Információközlés, v cselekvés tudomásulvétele.
  • Kifejező funkció: érzelemvilág, lelkiállapot közlése.
  • Felhívó funkció: óhaj, felszólítás, felkiáltás, parancs, tiltás, kérés.

  Magánjellegű: mind3 funkció műk, nyilvános: felhívónak van szerepe nyíltan v rejtetten.
  Médiaműfajokban is megvan a beszéd és cselekvés összefüggésének jellege – példaértékűnek kell lennie a beszédnek: tárgyilagos stílus, mentes szlogentől, trágárságtól. Beszéd kísérőjelensége a metakomm – együtt fejezik ki a cselekvéssel kapcs tartalmakat.

  A beszéd az emberi kommunikáció legkifejezőbb, leggyakoribb, legfontosabb eszköze.  Gondolati tevékenység, egyben tevékenység – cselekvés, melynek célja a társadalmi kapcsolatok megvalósítása:

  • gondolatközlés,
  • érzelmi-akarati kifejezés,
  • visszajelzés és
  • befolyásolás.

  A beszéd, mint cselekvés egyedi alkotótevékenység, az egyén hozza létre az adott kommunikációs helyzetben.

  Austin: beszédtettek szerk-ét elemezte először.
  Searle: a beszéd mint cselekvés 4 összetevője:

  • a megnyilatkozás kimondása vagy leírása (egy kérdés)
  • az utalás vagy kijelentés végrehajtása (a kérdés kimondása)
  • a kijelentés értelmezésének a jelzése (a kérdéssel elérni kívánt cél)
  • a beszédtevékenység által elérni kívánt hatás (a kérdésből következő elvárások).