Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A globális lemeztektonikai elmélet

  A XIX. század végén több elmélet született a kontinensek vándorlásáról, amik többek között magyarázni próbálták a geológiai képződmények és a növény- és állatvilág azonosságát egymástól távol fekvő területeken -1915. Alfred Wegener -> ő volt az első, aki tudományos érvekkel alátámasztott elméletet dolgozott ki a kontinensek vándorlásáról -> Pangea létezés-elmélete szerint a Pangea 200 millió évvel ezelőtt összetöredezett, és a töredékek alkotják a mai kontinenseket -a globális lemeztektonikai elmélete 1960-as években született -> célja a hegységek születé- sének és a kontinensek vándorlásának magyarázata -a föld kőzetburka (litoszféra) egymástól független, hatalmas lemezekre tagolódik, amelyek lassú mozgást végeznek -ha ezek egymással összeütköznek, akkor a lemezszegélyek összetöredeznek vagy az egyik a másik alá süllyed -ahol a lemezek találkoznak, ott alakulnak ki a Föld nagy hegységrendszerei, és ezek a föld- rengések helyszínei is -a földkéreg legfelső része gránitos, az alsóbb része pedig bazaltos (a kettőt a Conrad-felület választja el)

  7-10 nagy és sok kicsi, az asztenoszférában úszó litoszféra lemezt különböztetünk meg
  egy lemez általában tartalmaz óceáni és kontinentális részt is

  Óceáni kéreg:

  • vékony és fiatal (maximum 200 millió éves)
  • egy vékony üledékréteg alatt alapvetően bazaltos kőzetrétegek találhatók

  Kontinentális kéreg:

  • vastagabb és idősebb (3.8 milliárd éves)
  • bonyolult szerkezetű (kiemelkedések, lesüllyedések)
  • üledékes, vulkanikus és gránitos kőzetekből áll

  A kőzetlemezek mozgásainak okozói:

  • a Föld belsejében bomló radioaktív elemek bomlásából származó hő
  • az óceánközépi hátságokra feltörekvő magma tolóereje
  • a litoszférára ható gravitációs erő

  Mozgásfajták:

  Egy óceáni lemez és egy szárazföldi lemez ütközése:

  • a nagyobb sűrűségű, vékonyabb óceáni lemez a kontinentális lemez alá csúszik -> mély- tengeri árkok jönnek létre
  • a felhalmozódott üledék felpréselődik a kontinentális lemez peremére, illetve a mélybe sodró- dik, ahol megolvad és andezites vulkanizmus során a felszínre tör -> a szárazföldi lemez peremén tűzhányók alakulnak ki
  • Pacifikus hegységrendszer, Andok kialakulása

  Két óceáni lemez ütközése:

  • a gyengébb bukik az erősebbik alá
  • az alábukás helyén kialakul a mélytengeri árok (például Ázsia keleti partjainál)
  • az üledékek megolvadnak és a kialakuló andezites magma fölemelkedésével tűzhányók jönnek létre
  • a vulkánok szigetíveket alkotnak, amelyek párhuzamosak az árkokkal
  • a becsúszó lemezszegélyek mentén földrengések gyakoriak

  Két kontinentális kőzetlemez ütközése:

  • az alábukás csekély
  • a két kőzetlemez között felgyülemlő üledék kiemelkedik -> hegységek kialakítója (pl. Eurázsiai hegységrendszer)
  • az üledékek alatt ó-idei kristályos kőzetek vannak -vulkanikus tevékenység nincs, vagy nagyon csekély mértékű

  Két óceáni lemez távolodása

  • az óceáni hátságok mentén kiömlő bazaltláva új óceáni lemezt vagy szigetet hoz létre (például Izland)
  • két lemez egymás melletti vízszintes elcsúszás miatt földrengések és törésvonalak alakulhatnak ki (Szentt András törésvonal)