Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A hangok találkozásának és előfordulásának szabályszerűségei

  A beszéd egyik legfőbb jellemzője, hogy a hangokat nem elszigetelten, hanem egy összefüggő folyamat részeként mondjuk és halljuk. A beszédben a hangképző szervek állandó mozgásban vannak, és már az előző hang formálása közben felkészülnek a következőre. ez módosítja az egymás mellé kerülő hangok fiziológiai tulajdonságait. Ezt a jelenséget alkalmazkodásnak nevezzük. A legfontosabbak a mássalhangzók találkozásakor: hasonulás, összeolvadás, rövidülés; a magánhangzók kapcsolatában pedig: hangrend és illeszkedés.

  A közvetlenül egymás mellé kerülő mássalhangzók hasonulása lehet részleges és teljes. A részleges hasonulás egy megkülönböztető jegy tekintetében változtatja meg az egymás mellé kerülő mássalhangzók egyikét. Leggyakoribb esete a zöngésség szerinti: a második hang zöngésíti vagy zöngétleníti az előtte álló mássalhangzót, hogy ebben a képzésmozzanatban egyneművé váljanak: vasban (e.: vazsban). Sokkal szűkebb körű a képzés helye szerinti részleges hasonulás, ekkor egyetlen hang: az n képzésének helye változik meg, ha utána ajakhangú mássalhangzó következik: színpad (e.: szímpad).

  Teljes hasonulás akkor következik be, ha a két különböző képzésű mássalhangzó teljesen egyneművé válik (pl.: egészség e.: egésség).
  Az összeolvadás két különböző mássalhangzónak egy harmadik hosszú hanggá való átalakulása a két mássalhangzó kölcsönös alkalmazkodása révén (pl: építsz e.: épícc).

  Rövidülés: egy rövid és egy hosszú mássalhangzó kerül közvetlenül egymás mellé, ilyenkor a hosszú mássalhangzó megrövidül a kiejtésben: mondd (e.: mond), szálldos (e.: száldos).(Lásd TK II. XI. számú TÁBLÁZAT)

  A magyar nyelv hangzási sajátságainak egyik legjellemzőbb vonása a hangrend és az illeszkedés. Megkülönböztetünk:

  1. mély hangrendű szavakat
  2. magas hangrendű szavakat
  3. vegyes hangrendű szavakat

  Az illeszkedés ennek az állapotnak fenntartását biztosító nyelvi működés: olyan hangalakú toldalékot fűzünk a szóhoz, amellyel fenntartható az eredeti hangrendűség: fésülködik, gondolkodik.

  • a) Mély toldalékot fűzünk a vegyes hangrendű szavakhoz, ha az utolsó magánhangzó mély: virággal.
  • b) Magas a toldalék, ha az utolsó szótagban ö, ü van: sofőrnek
  • c) ingadozik a nyelvhasználat a mély magánhangzó + e hangot tartalmazó szavakban: Ágnesnak- Ágnesnek, fotelban – fotelben, de mágnesez.

  Az összetett szavak toldalékát az utótag hangalakja szabja meg: várkertből, kertajtóban, gépkocsival.

  Szerző: V.K.