Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A határon túli magyar nyelvűség

  Közepesen elterjedt nyelv a magyar.

  Körülbelül 14 millióan beszélik, ebből

  • 10 millió fő Magyarországon
  • körülbelül 3-3,5 millió fő a Kárpát-medence magyarlakta részein, például Felvidék (Szlovákia), Kárpátalja (Ukrajna), Erdély (Románia), Vajdaság (Szerbia)
  • jelentős magyar ajkú lakosság: Burgenland (Ausztria)
  • egyéb jelentősebb csoportok: USA? Kanada, Brazília, Argentína, Ausztrália, Németország, Franciaország, Svédország, Nagy-Britannia

  Kissebbség: azok a népcsoportok, amelyek nem anyanyelvi területeken élnek.

  • nemzetiségi, nyelvi vagy vallási kissebbségeket különböztetünk meg
  • kissebbségi jogok: egyéni és kollektív (közösségi) jogok, biztosítják a nyelvhasználatot, a vallás és a kultúra megtartását és a békés együttélést
  • történelmi kissebbség: a történelmi Magyaroroszágtól elcsatolt területeken élő őshonos magyarság (Vajdaság, Felvidék, Erdély Kárpátalja magyarsága)
  • bevándorló magyarok: olyan magyarok, akik gazdasági politika stb. okok miatt emigráltak (pl. a csángók a 13. században vándoroltak ki Erdélyből Moldva területére)
  • szórványmagyarság: nem anyanyelvű állam fennhatósága alatt egy tömbben élők

  Kettősnyelvűség: egy nyelv több stílusváltozatát beszélők (pl. irodalmi+köznyelv vagy köznyelv+nyelvjárás)

  Kétnyelvűség: több nyelév egyidejű használata

  • egyéni kétnyelvűség (pl. olyan gyermeknél, akihez szülei más-más nyelven szólnak, pl. angol anya+magyar apa)
  • kollektív (közösségi) kétnyelvűség: egy-egy népcsoportot, nemzeti kissebbséget érint (pl. erdélyi magyarok: magyar+román)
  • mindig van egy dominánsabb nyelv, amit többször használnak, innen kölcsönöznek szavakat a másik nyelv használatakor

  Kevertnyelvűség: hasonló a kétnyelvűséghez, de mindkét nyelvet ugyanolyan mértékben beszélik, nincs dominánsabb nyelv