Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A jelentésváltozás

  Okai, eredménye

  Nyelven kívüli okok

  • társadalmi-gazdasági fejlődés és változások
  • emberi gondolkodás változása
  • műveltség terjedése – igény új tartalmakra
  • művelődéstörténeti okok, pl. tabuállatok (szarvas)
  • közízlés szempontjából érzékeny területek szavai, pl. másállapot, szexualitás, tébécé
  • a valóság módosulása, pl. húr eredetileg állati bél, ma már csak hangszer része

  Belső nyelvi okok

  • azonos és hasonló alakú szavak (homonimák, paronímák) gyakran zavarják az érthetőséget
  • nyelvi elemek mozgása

  Eredménye

  • szó jelentése általában bővül, néha szűkül
  • pl. állat régebben minden élőlényt jelölt
  • előfordul hangulati változás, esetleg pejoráció (durvulás) is
  • pl. agyafúrt régebben őrültet jelentett, tetű ma már nem csak az állatot jelenti

  Fajtái

  Tulajdonnevesülés

  • mai utónevek a IX. században kezdtek létrejönni, pl. szultán > Zoltán
  • idegen eredetűek később áramoltak be
  • családnevek a XIII-XIV. században
  • alapjuk legtöbbször foglalkozás vagy jellemző tulajdonság, pl. Kovács, Nagy
  • köznevek tulajdonnévvé alakulása, pl. Nemzeti Múzeum

  Köznevesülés

  • mértékegységek, tudományos fogalmak, pl. volt, amper, coulomb, röntgen
  • személynevek átalakulása, pl. pepita, szendvics, szadista
  • földrajzi nevek, pl. bikini, csimborasszó

  Metonimikus jelentésváltozás

  • érintkezésen alapuló jelentésváltozás
  • ok-okozati, pl. fagylalt, pörkölt
  • rész-egész, pl. gőzös
  • épület-intézmény, pl. posta

  Metaforikus jelentésváltozás

  • pl. hegyláb
  • Jelentéstapadás
  • szintagmában gyakran együtt szereplő szavak jelentését átveszi az egyik szó
  • pl. Tokaji Aszú > tokaji, szarvas állat > szarvas

  Szóhasadás

  • pl. gázló ~ gázoló, köröm ~ karom
  • lehet hangrendi változás, pl. család ~ cseléd