Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A képszerűség stíluseszközei

  Az irodalmi művek alapvető vonása, hogy a valóságot vizuális érzéki megjelenítés útján képszerűen tükrözik (szóképek, trópusok) A képszerűség célja:

  • Az egyik jelenség másikkal való magyarázása
  • Szemléletessé tétel
  • Érzelmi, hangulati hatás

  Metafora

  • Két jel egymásra vonatkoztatásán alapul
  • Ez adódhat az elemek tartalmi, hangulati hasonlóságon, illetve egyezésen. Alkotói:
   Azonosított (szokásos fogalmi megnevezés)
   Azonosító (alkalmi képi sík)
  • Szerkezete szerint lehet:
   Teljes metafora (mindkét elem jelen van)
   Egytagú (az azonosító elemhez hozzá kell érteni az azonosítottat)
  • Stilisztikai értéke annál nagyobb, minél nagyobb a jelentésbeli távolság a képi és a fogalmi sík között

  Megszemélyesítés

  • Olyan metafora, melyben a kifejezendő nem élőlény
  • A kifejező képi mozzanat élőlény cselekvésére, tulajdonságára utal

  Hasonlat

  • Rendszerint három tagból áll.
  • Hasonlított (ez a fogalmi sík)
  • Hasonló (ez a képi sík)
  • Közös vonás (a kötőszó segíti a felismerését)

  Metonímia

  • Két fogalom vagy jelenség közti térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen vagy ok-okozati összefüggésen alapul, esetleg rész-egész felcserélésével

  Szinesztézia

  • Különböző érzékterületek tudatos összekeverésén, összekapcsolásán alapul. lsd.: „lila dal”

  Allegória

  • Metaforából származó szókép.
  • Egy egész művön végigvitt, kifejtett metafora.

  Szimbólum

  • Hagyományos jelentésben valamely gondolati tartalom, eszme, érzés jelképe, érzéki jele.
  • Egész gondolatsort, sejtelmes hangulatot, összetett érzelmeket kiváltó költői kép.