Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei

  A kommunikáció definíciója: a közlésfolyamat (kommunikáció) bármely jelrendszernek (mindenekelőtt a nyelvnek) az emberi érintkezésben való szándékos és kölcsönös felhasználása. Nem azonos az információval, mely csak egyoldalú tájékoztatást jelent.

  A közlésfolyamat jellegzetességei: olykor egy-egy pillantás, mozdulat, fintor, a hanghordozás, a hangszín, a testtartás többet is elárul szándékainkból, gondolatainkból, mint amit szavakkal ki tudunk fejezni. Egyes vizsgálatok szerint az emberi közlésnek mindössze 7%-a verbális (szóbeli), 38%-a vokális (a hang kifejező erejére hagyatkozó) és 55%-a nem verbális. A beszélni már jól tudó gyerekeket is 4-5 éves korig a nem verbális jelzések jobban befolyásolják.

  A kommunikáció nem nyelvi (nonverbális) kifejezőeszközei:

  • Gesztusok (kézmozdulatok)
  • Mimika (arcjáték)
  • Testtartás
  • Helyzet (a beszédpartnerek közti zónatávolságok)

  A nonverbális eszközök jellemzői:

  • vannak ösztönös (pl.: sírás, összerezzenés) és tanult (pl.: jelentkezés, bólintás) jelek
  • a tanultak nem feltétlenül az egész emberi nemre jellemzők (pl.: Bulgáriában az igen-nem fejbólintás éppen fordított, mint nálunk; egyes – hazánkban elfogadott – gesztusok más országokban súlyos, éppenséggel megbocsáthatatlan sértésnek minősülnek), lehetnek kis közösségre vagy egy emberre jellemzők
  • befolyásolja az illem, a szokás, a beszédhelyzet (pl.a vakarózás stb. lehetőségeit, a mosoly alkalmazását bizonyos szituációkban, a jelentkezés szokását stb.)

  Szerepük

  A kommunikációs partnerek verbalitását (szóbeliségét) egészítik ki (pl. az igen szóra a fej balról jobbra ingatása és a száj elfintorítása a hangsúlyozással együtt a bizonytalanság érzetét kelti), erősítik fel (pl. az igen szóra rábólintás) vagy cáfolják meg (pl. az Ez igen! elismerő felkiáltást a száj elhúzása és a bólogatás – a hangsúlyozással együtt –megcáfolja) , esetleg helyettesítik is a szavakat (pl. egy kérdésre való rábólintás)