Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

  A közlésfolyamat (kommunikáció) bármely jelrendszernek – mindenekelőtt a nyelvnek – az emberi érintkezésben való szándékos és kölcsönös felhasználása.

  Nem szabad összetéveszteni az információval, mert az egyoldalú tájékoztatást jelent, míg a kommunikáció mindig társas cselekvés. A kommunikációnak a legáltalánosabb módja a beszéd. Ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöjjön, többféle tényezőre is szükség van.

  A közlésfolyamatban az alábbi tényezők játszanak szerepet:

  • a) beszélő (vagy feladó) – hallgató (vagy befogadó) állandó kölcsönhatásban vannak egymással, többször szerepet is cserélhetnek,
  • b) kód, amely valamilyen jelrendszer, legtöbbször a nyelv (mindkét fél számára ismert kell, hogy legyen),
  • c) csatorna: az a közeg, amely közvetít a kommunikációban (pl. levegő, telefonkábel, könyv),
  • d) a valóság, amelyről beszélünk, részben vagy teljes egészében ismert kell, hogy legyen a beszélő és a hallgató számára,
  • e) beszédhelyzet, vagyis a közlésfolyamatban részt vevők között kialakult pillanatnyi viszony,
  • f) üzenet, a közlésfolyamat célja és eredménye.