Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A kör

  Def.: Azon pontok halmazát a síkban, melyek egy adott ponttól egyenlő távolságra vannak, körnek nevezzük.

  Elnevezések, jelölések: Az adott pontot a kör középpontjának (K, O), az egyenlő távolságot a kör sugarának (r) nevezzük.

  Tétel: A K(u;v) középpontú, r sugarú kör egyenlete: (x – u)2 + (y – v)2 = r2

  Bizonyítás:

   

  A kör definíciója alapján a P pont akkor és csak akkor van rajta a körön, ha a PK távolság egyenlő a sugárral. A PK szakasz hosszát fel tudjuk írni a középpont u, v és a P pont x, y koordinátái alapján:.

  Mivel mind a két oldal pozitív, ezért négyzetre emelhetünk:

  (x – u)2 + (y – v)2 = r2.

  A kör bármely pontjának koordinátái igazzá teszik ezt az egyenletet, más pontok koordinátái viszont nem, ezért azt mondjuk, hogy ez a kör egyenlete.

  Megjegyzés: Azt is meg tudjuk mondani, hogy egy pont hogy helyezkedik el a körhöz képest: be kell helyettesíteni a koordinátáit az egyenletbe, és …

  • ha igaz az egyenlet, akkor a pont a körön van,
  • ha (x – u)2 + (y – v)2 > r2 akkor a pont a körön kívül van,
  • ha (x – u)2 + (y – v)2 < r2 akkor a pont a körön belül van.

  A körnek gyakran nem ilyen alakban adják meg az egyenletét.

  Ha elvégezzük a négyzetreemelést akkor a következő egyenletet kapjuk:

  x2 + y2 – 2ux – 2vy + u2 + v2r2 = 0

  Ez egy olyan kétismeretlenes másodfokú egyenlet, amiben az x2 és y2 együtthatója egyenlő, és nem tartalmaz xy-os tagot.

  Ennek alapján felírható az általános, kétismeretlenes, másodfokú egyenlet:

  Ax2 + Ay2 + Bx + Cy + D = 0, ahol.

  Ez az egyenlet akkor és csak akkor kör egyenlete, ha átalakítható

  (x – u)2 + (y – v)2 = r2 alakba, ahol r > 0.

  Az átalakítás:

  Először osztunk a négyzetes tagok együtthatójával:

  Kiegészítjük teljes négyzetté:

  Rendezzük az egyenletet:

  Ez az egyenlet akkor és csak akkor állít elő kört, ha a jobb oldalon levő (r2-nek megfelelő) kifejezés pozitív, tehát B2 + C2 – 4AD > 0.

  Ekkor a kör középpontja: K , sugara: