Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A körmozgás, a rezgőmozgás és kapcsolatuk

  A körmozgás változó mozgás, a sebesség iránya állandóan változik. a mozgás jellemzésére a következő mennyiségeket használjuk:

  • a körpálya sugara: r [m]
  • periódusidő, egy körülfordulás ideje: T [s]

  Egyenletes körmozgásról beszélünk, ha a körülfordulás mindig ugyanannyi ideig tart, azaz a periódusidő állandó. A körmozgást azzal is jellemezhetjük, hogy a test hány körülfordulást tesz meg egy időegység alatt:

  • fordulatszám: n [1/s] (fontos összefüggés: n=1/T)
  • kerületi sebesség: v [m/s] (v=2rpn)
  • szögelfordulás: a [fok]
  • szögsebesség: w [fok/s] (w=a/ a szögelforduláshoz szükséges idő)

  Gyorsuló körmozgásnál még egy mennyiséget be kell vezetnünk:

  • szöggyorsulás b [fok/s a négyzeten] (b=Dw/Dt)

  Ugyanígy létezik kerületi gyorsulás is, amely a kerületi sebesség változásának és a változáshoz szükséges időnek a hányadosa.

  A rezgőmozgás olyan ingamozgás, aminek pályája egy egyenes szakasz. A harmonikus rezgőmozgás a körmozgás vetülete. A rezgőmozgásokat szintén több dologgal jellemezhetjük.

  • Pillanatnyi kitérés: x
  • Amplitúdó (legnagyobb kitérés): A
  • Rezgésidő: T
  • Frekvencia: f

  A mozgás s-t és a-t grafikonja sinus görbe, v-t grafikonja pedig eltolt sinus görbe. A sebesség a holtponton maximális, a gyorsulás pedig a szélső helyzetekben.