Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A magyar helyesírás

  Betű: A nyelv hangjainak írott (vagy nyomtatott) jelei.

  • magánhangzók: a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű
  • mássalhangzók:b, c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j, k, l, ly, m, n, ny, p, q, r, s, sz, t, ty, v, w, z, zs

  Az ábécé: A betűk meghatározott felsorolási rendje.

  Az írás: Mondanivalónk rögzítése látható jelekkel.

  Magyar helyesírás: A magyar nyelvű szövegeknél elfogadott szabályrendszer.

  A helyesírás az alapműveltség részét képezi, és fontos szerepe van a társadalomban. A helyesírást oktatják az iskolákban a gyermekeknek, és külföldieknek egyaránt.

  A magyar helyesírást a Magyar Tudományos Akadémia egyik Bizottsága szabályozza, helyesírási szabályzatok kiadásával. Ilyen A magyar helyesírás szabályai (ez a szabályzat tartalmazza a magyar helyesírás szabályait).

  A magyar helyesírásban négy alapelvet különböztetünk meg:

  • kiejtés szerinti írás elve
  • szóelemző írásmód elve
  • egyszerűsítés elve
  • hagyomány elve

  A magyar helyesírás további jellemzői: betűíró (legkisebb egysége a betű), latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző. A magyar nyelvben ékezetet használunk a magánhangzók jelölésére.

  A nyelv folyamatosan változik, de a helyesírás az állandóságot igyekszik követni és fenntartani.

  Betűrendbe sorolás

  A betűrendbe sorolás abban segít nekünk, hogy szavainkat ábécé sorrendbe tudjuk helyezni, ami nagyon fontos például egy tartalomjegyzékben, illetve egy enciklopédiában való eligazodáshoz, de ezen kívül a könyvtárakban is nagy hasznát vehetjük.

  A kezdőbetűk

  A kezdőbetű jelentése: a kezdőbetűnek már a nevében is benne van, hogy kezdő. Tehát azt a betűt jelenti, amellyel egy szó kezdődik.
  Például a vacsora szó v betűvel kezdődik, míg a Péter nagy P betűvel.
  Ahogy fent is láthatjuk, a kezdőbetűk között megkülönböztetünk kis és nagy kezdőbetűket.

  A rövidítések

  Nyelvünkben rengeteg olyan szó létezik, amelyeket írásban képesek vagyunk szabályosan rövidíteni. Ez rendkívül hasznos számunkra, ugyanis sok esetben megkönnyíti a dolgunkat.

  Például az u. Ez azt jelenti, hogy utca.
  Mivel beszédünkben teljes alakjukban ejtjük ki a rövidítéseket, ezért írásunkban is az ehhez igazodó névelőt kell használnunk előttük. Például beszédben: „Magyarország pénzneme a forint.” Írásban pedig: Magyarország pénzneme a Ft. (nem pedig az Ft)