Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A magyar jakobinus mozgalom

  A magyar jakobinusok a nagy francia forradalom (1789-94) hatására Martinovics Ignác által szervezett titkos mozgalom tagjai. Olvasói klubok és körök, szabad kőműves páholyok alakultak. Kiemelkedő alakok: Hajnóczy József, Kazinczy Ferenc, Berzeniczy Gergely, Verseghy Ferenc, Orczy László, Szentmarjai Ferenc. Független, demokratikus Magyarországot akartak.

  A főként polgári származású értelmiségiek és a felvilágosult nemesek két társaságba tömörültek:

  • Reformátorok társasága: mérsékeltebb. Felvilágosult nemesek. Sigray Jakab gróf a vezető. Köztársaságot akarnak.
  • Szabadság Egyenlőség Társaság: radikálisabb. Teljes polgári átalakulás. Nemesi jogok megszüntetése. Hajnóczy, Szentmarjai, Lackovics Ignác.

  A Szabadság Egyenlőség Társaság Káté – kérdés és felelet – formájában írta meg a programját, a másik társaság jó része nem is tudott a szervezetről. A beszervezés úgy történt, hogy a kátékat kézről kézre adták, és lemásolták.

  1794. júl. A mozgalmat eláruló Martinovics feljelentéseinek segítségével a bécsi udvar a szervezkedést felszámolta, tagjait és vezetőit bíróság elé állította.

  1795. Vérmező: kivégzik a 7 vezető személyiséget: Hajnóczy, Lackovics, Martinovics, Őz Pál, Sigray Antal, Szolartsik Sándor, Szentmarjai.

  Másokat (köztük Kazinczy Ferencet, Batsányi Jánost stb.) súlyos börtönbüntetésre ítéltek.