Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A magyar nyelv eredete és rokonsága

  Őshazakutatás: Az uráli őshaza helyének meghatározásában még nem alakult ki egységes álláspont a nyelvtudományban. A közismertebb álláspont az, hogy az uráli népek a nagy Volga-kanyar és az Urál között éltek É-K-Európában. Az uráli őshazát a Közép-Uráltól északra, az Ob alsó és középső folyása mentén is keresni, tehát Nyugat-Szibériában.

  Az uráli nyelvcsalád: Az uráli nyelvcsalád a Kr.e. V-VI évezred határán két nagy ágra, nyelvcsoportra vált szét: az egyik a szamojéd a másik a finnugor.

  A legközelebbi nyelvrokonaink: Az ugar ágba tartozik a magyar, a vogul, (belső nevük mansi) és az osztják (belső nevük chanti). A legközelebbi nyelvrokonaink tehát az Obi-ugorok, akik Ny-Szibériában élnek.

  A Finn-permi ág népei: A finnugor ősnép másik ága a finn-permi ág hozzávetőlegesen a Kr.e. 3 és 2 évezred fordulóján vált el az ugoroktól. A volgaiak vagyis a cseremiszek és a mordvinok a permiek vagyis a zürjének és votjákok. A finn ágba tartozó két legnagyobb rokon népünk az észt és a finn.

  A nyelvrokonság bizonyítékai: Melyek a nyelvrokonság alapvető bizonyítékai? Az összes uráli nyelvek összevetésével megállapítható szókészleti egyezések száma mintegy 1000-1200-ra tehetők. Ebből a magyarban kb. 100 szó él, a többi, mintegy 1000 ősi szavunk a finnugorságig vagy az ugor együttélésig igazolható. Ez a szókészlet a magyar szókincs magja, alapja. A szókészleti egyezéseket az összehasonlítás módszerével az ún. szabályos hangmegfelelésekkel lehet meggyőzően kimutatni. Vagyis az ősi örökség szavaiban az azonos helyzetben lévő hangok egy-egy nyelvben azonos módon viselkednek, vagy megmaradnak vagy azonos módon változnak meg. A nyelvrokonság bizonyítékai a nyelvtani eszközkészletben is keressük. A birtokosnak a birtokszóhoz kapcsolt toldalékkal való kifejezése (a birtokos személyjelzés) pl. közös sajátossága az uráli nyelveknek.

  A magyar nyelv külön életének helyzete: Az összehasonlító nyelvészet mellett a régészet a néprajz a növényföldrajz és a történettudomány is sokat tett azért, hogy elődeink életét, vándorlásait, nyelvének alakulását megismerhetjük. E tudományos együttmunkálkodás révén tudjuk, pl. azt is, hogy az ugor népcsoport az i.e. első évezred közepéig élt együtt, s ez idő tájt a magyarság az Urál déli, ligetes dombos vidékére az Urál átjáró környékére költözött, ahol már számos idegen néppel (pl. az ős irániakkal különböző török népekkel) került kapcsolatba, s ennek nyomait őrzi szókincsünk legrégibb jövevényszókészlete. Itt kezdődik a magyar nép és a nyelv életének külön fejlődése.

  Szerző: V.K.