Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A mellérendelő összetett mondatok fajtái

  Az összetett mondat két vagy több tagmondatból áll.

  Az alárendelő összetett mondat főmondatából a hiányzó mondatrészt a mellékmondat egy tagmondat formájában fejezi ki. A főmondatban a kiemelt mondatrész helyén gyakran utalószó /távolra mutató mutatónévmás / áll. A mellékmondat a főmondatnak alárendelt, kötőszó jelzi a grammatikai kapcsolódást. A főmondatból az utalószó segítségével kérdezhetünk a mellékmondatra.

  A mellérendelő mondatban a tagmondatok viszonya alapvetően logikai.
  A tagmondatok egyenrangúak, a tagmondatokat egyszerű mondatként is elemezhetjük

  Kapcsolatos:
  a tagmondatok tartalma között egyszerű, természetes viszony van; kötőszavak: és, is, is-is, nem csak …, hanem … Is
  jele: O-O

  a, egyszerű kapcsolatos viszony
  kötőszavak: és, s, meg
  Nem tekintjük összetett mondatnak: 1 közös alany + 2 v. több állítmány bővítmény nélkül. Pl: Tenélküled üres vagyok és unatkozom.
  b, hozzátoldó kapcsolatos viszony
  kötőszavak: is, sem, még, ráadásul, azonfelül, továbbá, nemcsak…hanem…is
  c, fokozó kapcsolatos viszony
  kötőszavak: sőt, is, még, nemhogy…hanem…is
  d, összefoglaló kapcsolatos viszony
  kötőszavak: is, sem…se, mind…mind
  e, megosztó kapcsolatos viszony:
  kötőszavak: hol…hol, egyrészt…másrészt, részben…részben, részint…részint
  Keskeny volt az út, és két oldalról árok kísérte.

  Ellentétes:
  a második tagmondat megállapítása ellentétben áll azzal, amit az első tagmondatban állítottunk; kötőszavak: de, ellenben, hanem
  • jele O<->O
  Én eleget dolgoztam, te pedig nem csináltál semmit.
  a, szembeállító ellentétes viszony
  kötőszavak: ellenben, azonban, viszont, pedig, meg, de, ám
  b, kizáró ellentétes viszony
  kötőszavak: hanem, csak, ellenkezőleg
  c, megszorító ellentétes viszony
  kötőszavak: de, azonban, ámde, mégis, csak, csakhogy, mindamellett, mindazonáltal, de azért mégiscsak

  Választó:
  a tagmondatok többféle lehetőséget tartalmaznak, ezek közül választani kell vagy lehet; kötőszavak: vagy, vagy-vagy
  • jele: O~O
  Vagy kirándulni megyünk holnap, vagy itthon pihenünk.
  a, kirekesztő (kizáró) választás
  kötőszavak: vagy, vagy…vagy
  b, megengedő választás
  kötőszavak: akár.. akár

  Következtető:
  a második tagmondat az első tagmondatban foglaltak okozatát, következményét tartalmazza; kötőszavak: tehát, így, ennélfogva
  Minden érdekelte, ezért sokat olvasott.
  • – jele: O>O

  Magyarázó: a második tagmondat az első tagmondatban foglaltak magyarázatát fejezi ki; kötőszavak: hisz, hiszen, ugyanis, tudniillik
  • Jele: O<O
  Sokat olvasott, hiszen minden érdekelte.

  a, okadó magyarázó mondat: a második tagmondat az elsőben foglaltak magyarázatát adja
  kötőszavak: hiszen, ugyanis, tudniillik, különben, másképp, egyébként, úgyis
  b, kifejtő magyarázó mondat:
  a második tagmondat az elsőben foglaltakat más formában ismétli meg, pontosítja, részletezi
  kötőszavak: azaz, tudniillik, egyszóval, vagyis, illetőleg