Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A nyelv gondolatokat kifejező jelek rendszere

  Jel mindaz, ami önmagán kívül mást is jelent. A nyelvi jeleket szerkesztjük össze a grammatikai szabályoknak megfelelően mondatokká, a működésben lévő jeleket jelzésnek nevezzük.

  A nyelv aspektusából jelekről, a beszéd aspektusából jelzésekről beszélünk.

  A nyelvi jel konvencionális, a jelölő és jelölt kapcsolata esetleges. Ugyanarra a jelöltre a magyar a virág, az angol a flower hangsort alkalmazza, nincsen ok-okozati kapcsolat a hangsor és az általa jelölt fogalom között. Kivételt képeznek a hangutánzó, hangfestő szavak.

  A nyelv és a gondolkodás szorosan összefügg egymással. Ez a kapcsolat az emberré válás során alakult ki a társadalomban fellépő kommunikációs igény következtében.

  Az ember az állatvilágból emelkedett ki. Az állatok is kommunikálnak és közlésrendszerükben jeleket használnak.

  Az emberek és az állatok jelrendszere azonban alapvetően különbözik egymástól. Az állatok artikulátlan hangokat adnak ki, az emberi nyelv ezzel szemben artikulált hangokból áll. Az állat jelkészlete korlátozott, legfeljebb 80 jelet használ és 160-ra tanítható meg.

  Az emberi nyelv véges számú morfémakészletét szabályok segítségével a végtelenségig lehet kombinálni. Az állati jelkészlet zárt rendszer, az emberi jelrendszer nyitott és kreativitás jellemzi.