Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A stílusárnyalatok

  Egy szöveg stílusának hangnemében kifejezõdhet a beszélõ lelki állapota, a hallgatóhoz, a témához, valamint egy adott beszédhelyzethez való személyes viszonya.

  A lelkiállapotra utalhatunk a hangnemmel, mely lehet tréfás, kedélyes, ünnepélyes, családi, bizalmas hangnem.
  - semleges stílus: a semleges stílusban a beszélõ viszonya közömbös az adott témával kapcsolatban és a nyelvi elemek közül azokat választja ki, amelyeknek nincs, vagy csak igen csekély az érzelmi töltésük.
  - patetikus stílus: a pátosz görög eredetû szó, szenvedélyt, lelkesedést jelent. A stílus jellemzõi: érzelmi, hangulati emelkedés; pozitív, fennkölt hangulatú szavak használata; a közömbösség kerülése.
  - gúnyos stílus: a gúny elutasítást fejez ki, akkor használjuk, ha valaminek az értékét rossznak, gyengének tartjuk, értékét elutasítjuk. A gúny lehet:
  -nyílt gúny: túlzás, nagyítás, sértõ kifejezések
  - irónia: a szó tettetést jelent; a tagadás egy olyan formája, amely közvetve, vagy kimondatlanul tagadja azt, amit állít, vagy kifejez ( a beszélõ az ellenkezõjét mondja annak, amit gondol).
  -humor: feltételez egy szimpátiát, tiszteletet
  - paródia: a szó jelentése: ellendal; valamely irodalmi alkotást, mûfajt, irányzatot utánoz; a túlzás eszközével emeli ki a stílus jellegzetességeit, mondanivalóját, nyelvi jellegzetességeit. A humoros paródia nem érinti, vagy csak kevéssé érinti a mû eszmeiségét. A szatirikus paródia a hibákat jobban kiemeli.