Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A társalgási stílus ismérvei, minősége

  - stílusréteg: az egyes nyelvváltozatokra épülő tipikus kifejezésmód, eltérő eszközkészlet és sajátos stiláris követelmények jellemzik
  - legfőbb stílusrétegek:

  • tudományos, szakmai
  • publicisztikai
  • hivatalos (közéleti írásbeli)
  • előadói (közéleti szóbeli)
  • társalgási

  -társalgási stílus

  • a kötetlen társas életben használt tipikus nyelvi formák használata
  • szoros és kölcsönös kapcsolat a többi stílusréteggel
  • legnagyobb a személyiség kifejezésének lehetősége
  • kötöttségek: hagyomány, illem, társadalmi függőségek
  • nagy szerepe van a beszélő és hallgató viszonyának
  • szókészlet gazdagsága, árnyaltsága, egyéni színezete (szünet, beszédtempó)
  • mondatszerkesztése hiányos
  • részint összetettebb, tagoltabb mondatok
  • változatosságot követel meg
  • a hangos stílus eszköze a szórend, mimika és a gesztusok

  - műfajai

  • párbeszéd: kötetlen forma
  • elbeszélés
  • magánlevél: kötött forma (megszólítás, bevezetés, elbúcsúzás, stb.); a mondanivaló rendszerezése, szabályos mondatszerkesztés, lehetséges élőszói jellegzetességek, változatos mondatfajták jellemzik
  • nem irodalmi formában írt napló: kötött forma (időrendi szerkesztettség), az önkifejezés egy fajtája, gondolati szinten történő szerkesztettség jellemzi