Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A tengelyhatalmi egyezmények

  1935-36-ban jöttek létre a tengelyhatalmi egyezmények. Németország és Japán kötötte meg az Antikomintern Paktumot, majd ehhez Olaszország is csatlakozott 1937-ben. Az olaszok megtámadták Abesszíniát (mai Etiópia), de súlyos veszteségeket szenvednek, és csak Németország beavatkozásával nyerik meg a háborút, és foglalják el a területet. (1936-ban) 1936-ban a Németek rendezhették meg az olimpiai játékokat, amely nagy jelentőségű propagandafogásnak is minősült, és kiemelte a német nép nagyságát.

  1938-ban Hitler hozzácsatolja Ausztriát Németországhoz, ezt nevezik: Anschluss-nak, így Hitler elnevezésével „harmadik birodalom” jött létre. 1938 szeptemberében a nagyhatalmak Münchenben tartanak konferenciát, Chamberlain az angol miniszterelnök, Daladier a francia miniszterelnök, Mussolini az olasz vezető (Duce), és Hitler a német vezető részvételével. A konferencián a németek a Szudéta-vidéket követelik vissza Csehszlovákiától, mert több mint 3 millió Német többség él ezen a vidéken. Ezt a követelésüket a nyugati hatalmak teljesítik, vagyis békéltetési politikát folytatnak Németországgal szemben. (az angolok úgy gondolják, hogy megmentették a békét). Megkezdődik Csehszlovákia felbomlasztása, ugyanis 1938. november 2-án az első bécsi döntéssel a Felvidék visszakerül Magyarországhoz, majd 1939-ben, március közepén a németek bevonulnak Prágába, és ugyanekkor a magyarok részt vesznek a Kárpátalja visszafoglalásában. Szlovákia külön állammá szétválik, és a fasiszta befolyás bábja lesz. 1939 nyarán a Németek megerősítik a tengelyhatalmi szerződéseket.

  1939. Augusztus 23-án Szovjet – Német megnemtámadási egyezményt írnak alá, melynek titkos záradékban felosztják Lengyelországot. Ez a háború közvetlen előzménye.

  1939.szeptember 1-én kirobban a II. világháború, Németország megtámadta Lengyelországot.

  Szerző: V.K