Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A vektorok

  A vektor a matematika fontos fogalma. Olyan mennyiség, melynek nagysága mellett iránya is van. Ennek legegyszerűbb megfogalmazása, hogy a vektor irányított szakasz. A vektorok irányát is számmal, vagy számokkal lehet meghatározni, ezért aztán a vektorra úgy is lehet gondolni, mint több szám speciális csoportjára. (Ezt matematikai szóhasználattal rendezett számpároknak, számhármasoknak, vagy szám n-eseknek hívják.)

  A vektorokat legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, mint nyilakat, amik a tér egyik pontjából mutatnak a másikba. A nyíl mérete a vektor hossza. (Tér helyett tetszőleges más dimenziójú “teret” is elképzelhetünk, például síkot, vagy sokdimenziós teret.)

  A vektorok bevezetésére elsősorban fizikai problémák megoldása sarkallta a matematikusokat. Például az elmozdulás, erő, forgatónyomaték, vagy a térerősség (mágneses, elektromos, gravitációs stb.) vektorokkal leírható mennyiségek.

  A vektorok fogalma

  Normálvektor: az egyenes normál vektorának nevezzük az egyenesre merőleges, bármely nem nulla vektort.

  Irányvektor: az egyenes irányvektorának nevezzük az egyenessel párhuzamos, bármely nem nulla vektort.

  Iránytangens: az egyenes iránytangensének nevezzük irányszögének tangensét.

  Irányszög: az egyenes x tengellyel bezárt -90 foknál nagyobb, de 90 foknál nem nagyobb szögét.