Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Ady Endre kuruc-versei

  A kuruc költemények formáit, hangulatát imitáló lírai darabok voltaképpen a magyarság-versek közeli rokonai: bennük is a magányos, elárult, reménytelenül lázadó ember keserűsége szólal meg. Kuruc versei a Szeretném, ha szeretnének című kötetében rendeződtek ciklussá.

  Sípja régi babonának

  A vers helyzetdal: a költő egy elbujdosni készülő, hazáját örökre elhagyó kuruc szegénylegény sorsába képzeli magát, vele azonosul. Mondanivalója a menekülés, hazától való elszakadás, a régi önkínzó kapcsolatok szétszakítása. Ennek a tagadásnak határozottan ellentmond a költemény muzsikája, a ritmusban megbúvó szerelmi vallomás. Az egész költemény az indulás, az eltávozás pillanatának hangulatát ragadja meg. 1. strófában a kilátástalanság és a megcsalt remény lesz úrrá. 2. strófa fokozza a néptől, hazától való elszakadás fájdalmát, kiteljesíti a reménytelenséget. Nép és lírai hős kétségbeesése: ,,Sohse lesz jó, sohse látlak.” 3. strófa a keserűség átkozódásba csap át.