Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Szophoklész: Antigoné

  Szophoklész az antikvitás legnagyobb tragédiaírója száznál is több művet írt, melyből 7 maradt ránk: 3 trójai, 3 thébai, 1 Héraklész. Az Antigoné című tragédia a thébai mondakörhöz kapcsolódik, a Labdakida család tragikus sorsának egy részletét mondja el.

  A mű fő drámai csomópontjai

  1. Expozíció: megismerjük az alaphelyzetet. Antigoné és Iszméné párbeszédéből bomlik ki a dráma helyzet: Kreón parancsa ellentétes az Isteni törvénnyel – konfliktus lehetősége.
  2. Bonyodalom kezdete: a cselekmény menetében fokozatosan kibontakozik a konfliktus: az őr jelenti Kreón parancsát, valaki megsértette jelképesen porral hintette be Polüneikész holttestét.
  3. Bonyodalom kibontakozása: kirobban a konfliktus – az őr Kreón elé vezeti a lázadót, Antigonét, aki emelt fővel vállalja tettét. Iszméné Antigoné mellé áll, azonban ő elutasítja. Megtudjuk, hogy Antigoné Kreón fiának Haimónnak a mennyasszonya.
  4. Késleltető mozzanat: Kreón és Haimón vitája. Haimón apja ellen lázad.
  5. A bonyodalom kibontakozása: Antigoné elítélése, panaszdal.
  6. Tetőpont: Teiresziász megjelenése, Kreón nem változtat álláspontján, elutasítja. A Jós előrevetíti Kreón bukását, a ráváró tragédiát.
  7. Megoldás: Kreón későn cselekedett, elindul Polüneikésznek megadni a végtisztességet és kiszabadítani Antigonét, de Antigoné már halott, fia a szeme láttára öngyilkos lett, és ezután a felesége is. Kreónnak a bűntudata terhével kell élnie tovább.

  Az antik dráma főbb jellemzői

  • az események színhelye egyetlen tér, színpad maximum 3 szereplővel.
  • a cselekmény ideje nem több mint 48 óra.
  • A más helyszíneken történtekről a hírnők tudósít.
  • a kórus állandó szereplője a műnek, tagolja az eseményeket, magyarázza a cselekményt.
  • egy cselekményszál áll a középpontban

  Verselése és összegzés

  6-os jambikus lejtésű sorok – dialógusok. Sokféle versláb változatos előfordulása – kardalok

  Antigoné az örökérvényű emberi, erkölcsi törvényt képviseli: a holtaknak meg kell adni a végtisztességet; élők halottak fölött már nem ítélkezhetnek, ők már más elbírálás alá esnek.

  Kreón bűne: megszegi ezt az ősi parancsot, s ez szükségszerűen a bukásához vezet. Tisztánlátását akadályozza hiúsága, hatalomvágya, az a félelme, hogy gyenge uralkodónak látszik, ezért elvakultan cselekszik.

  A mű a zsarnoki hatalom birtokosa és az elvei mellett kiálló, tiszta ember örökérvényű szembekerülését mutatja meg, máig ható érvényességgel.

  Szerző: Tóth László