Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Atomenergia

  Az urán

  Az urán radioaktív elem, természetes ércét az atomenergia hasznosítja. Az uránérctelepek üledékgyűjtő medencékben alakulnak ki a gránitos kőzetek lepusztulási termékéből. Az urán ugyanis a gránitos magmatitokban a lánchegységek központi tömegében földúsul. Lepusztulást követően a kőzet urántartalma karbonátok formájában sokszor oldatba kerül, majd bizonyos reduktív körülmények között törmelékes üledékek felületén kicsapódik, megkötődik. Ezek az ún. geokémiai csapdák leginkább zöldes színű vagy tarka homokkövek, arkózák, amelyekben gazdasági értékű telepek jöhetnek létre.
  Uránércek képződésére a Földön a perm időszak volt a legmegfelelőbb, hazánkban a Mecsek tarka homokkövében található, egykoron művelt uránérc-feldúsulás szintén a perm időszakban keletkezett.

  Az urán hasznosítása

  Az uránt az atomipar használja, atomreaktorok tüzelőanyagaként és az atomfegyverek egy részében robbanóanyagként. Mindkét esetben az egyik, 235-ös tömegszámú (92 protonból és 143 neutronból felépülő) izotópját használják. A természetben előforduló uránércekből kinyerhető uránnak azonban csak töredéke, a 235-ös uránizotóp, több mint 99 %-a 238-as tömegszámú izotóp (92 proton és 146 neutron), amely nem alkalmas szabályozott energiatermelő vagy pusztító láncreakcióra.
  Az uránércből kinyert fémuránt tehát dúsítják, azaz megnövelik a 235-ös izotópok arányát. Ez meglehetősen bonyolult folyamat. A két uránizotóp tömege alig (mindössze három neutrontömegnyivel) különbözik egymástól. Az uránt szobahőmérsékleten szilárd, ám melegítve gáz halmazállapotú vegyületté (urán-hexafluoriddá, UF6) alakítják át, s a két izotópot többnyire gázcentrifugákkal választják szét. Az izotópokból álló keverékből a könnyebb izotóp a centrifuga palástja mentén, a valamelyest nehezebb pedig a tengelyhez közelebb halmozódik fel. Így a palástról elvezetett keverék 235-ös izotópban dúsabb, míg a tengely közeléből kiáramló gáz 238-asban gazdagabb.

  Szerző: Sulinet