Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Az angol reneszánsz színház

  A reneszánsz kora:

  A XIV-XVI. század kultúrtörténeti korszaka, egyben a kor művészeti stílusa. Észak-Itáliában alakult ki, s egész Európában elterjedt. Társadalmi bázisa a gazdaságilag megerősödő polgárság, amely a feudális kultúrával szemben saját világszemléletét és eszmerendszerét alakította ki. A reneszánsz ideológia emberközpontú, megnőtt az egyéniség szerepe, tudatos programmá vált az ember harmonikus kiművelése. A reneszánsz életszemlélete a humanizmus. Először a képzőművészetek és az irodalom területén jelentkezett. (ld. Olasz festészet – Botticelli, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, …), később a tudományfejlődése is felgyorsult (Kopernikusz, Gordano Bruno, Machiavelli, …)

  Nyugat- és Közép-Európában más utat járt be a reneszánsz, a művészetek kivirágzásához hiányzott a társadalmi háttér. A reneszánsz Itálián kívül a gótikával egy időben azzal összefonódva létezett (Franciaország, Anglia, Németország,…) Hazánkba Mátyás király korában beáramló reneszánsz kibontakozását a török uralom megakadályozza..

  Az angol reneszánsz:

  Anglia a XVI. Század végére Európai nagyhatalommá vált, a spanyol állam félelmetes vetélytársa. Az angol reneszánsz irodalom fejlődése I. Erzsébet (1558-1603) uralkodása idejére tehető, Anglia a tengerparti kereskedelem legfontosabb központjává vált. A gazdasági sikerek, a jólét emelkedése, az átmeneti belső nyugalom (békekötés Skóciával), kedveztek a tudományok és az irodalom fejlődésének. Szaporodtak az iskolák, a könyvnyomtató műhelyek, új színházak épültek. A kultúrának ezen, századvégi virágzó időszakát nevezzük angol reneszánsznak.

  A dráma Angliában lett az irodalom vezető műfaja. A különféle drámai műfajok virágzásának oka a történelmi-társadalmi változásokban, rejlenek. Angliában lehetett leginkább érzékelni a közelgő polgári forradalom előszelét.

  Az angol és az újabb kori európai irodalom legzseniálisabb drámaírója William Shakespeare. (1564-1616)

  Shakespeare:

  Feltehetőleg 1564. április 23-án született, születési helye Stradford-upon-Avon. Anyja földbirtokos lány, édesapja gazdag polgár. Apja támogatta tanulmányait, azonban az iskola elvégzése után a család anyagi gondjai miatt az egyetemre már nem iratkozhatott be. Fiatalon, 18 évesen /1582-ben/ megnősült, feleségül vette a nála nyolc évvel idősebb Anne Hathawayt , akitől három gyermeke született. 1586-87 táján elhagyta családját, valószínűleg egy vándor színtársulathoz szegődött. Első színházi sikereit az 1590-es évek elején érte el, darabjaira tódúlt a közönség. 1594-től saját társulata volt. 1599-ben megépítette a Globe Színházat, s időközben drámaírói sikerei révén meg is gazdagodott. Stradford legnagyobb házát, s több teleket és birtokot is megvásárolt. – Élete során összesen 37 darabot írt.

  Munkássága első felében (1591-1600) 22 darab született.

  • Királydrámái: II. Richárd; III. Richárd; IV. Henrik; János király;
  • Tragédiák: a Rómeó és Júlia;
  • Vígjátékok: Szentivánéji álom, Velencei Kalmár, Ahogy tetszik, és a Vízkereszt.
  • Mitológiai románc: Venus és Adonis (Ovidius története alapján) – 1593
  • Elbeszélő költeménye: Lucretia meggyalázása –1594
  • 1594 táján írhatta szonettjeink nagyobb részét is.

  Pályája második felében (1601-13) világszemlélete komorabbá vált, elsősorban tragédiákat írt.

  • Tragédiái: Július Caesar; Hamlet; Othello; Lear király; Macbeth; Antónius és Cleopátra;
  • új drámatípust teremt: Téli rege; A vihar;

  Shakespeare színpada:

  Shakespeare színpada közvetlenül a középkori színjátszásból fejlődött ki. Jellemzője az örökös helyszínváltozás, illetve a különböző helyszíneken egyidejűleg bemutatott eseménysorozat.

  A XVI. századi Angliában már nem a vallásos ismeretterjesztés volt a célja. Hivatásos színtársulatok jöttek létre. 1599-ben épült a Globe Színház, mely kívül nyolcszögletű, belülről kör alakú.

  A színpad jellegzetes hármas beosztása lehetővé tette a színterek gyors váltását, a térbeli és időbeli távolságok áthidalását. A három oldalról nyitott színpad benyúlt a földszinten álló közönség közé. Ez az un. előszínpad, ahol a szabadban játszódó, vagy sok szereplőt felvonultató jelenetek számára szolgált. Az előszínpad mögött volt a három oldalról zárt terem, a hátsószínpad, az épületek belsejében, szobáiban történő jelenetek bemutatására. Ezt függöny takarta, melyet a belső jelenetek bemutatásakor húztak fel. A színpad fölötti erkélyen – felső színpadon – mutatták be mindazt, ami a magasban, hegyen, várfokon, vagy az égen történt.

  A shakespeari színpadon nem voltak díszletek, a darabok bevezető sorai, illetve a színészek párbeszéde jelezte a színhelyt és az időt. E kor színháza sok mindent rábízott a nézők fantáziájára. A drámák nem felvonásokra, hanem színekre tagolódtak. A női szerepeket is fiúk játszották, színésznők még nem szerepeltek a reneszánsz kori angol színházak színpadán.

  Bár a reneszánsz korban is fellépett az un. hármas egység – tér, idő, cselekmény egysége – igénye, az angolok ezt többnyire nem vették figyelembe. Az angol dráma nem alkalmazkodott merev szabályokhoz, kialakította a maga sajátos dramaturgiáját. Tudatos szerkezettel összefogott, sűrített, pergő, mozgalmas cselekmény került a színpadra, megjelent a valódi dráma és az árnyalt jellemrajz. A tragédia komor hangulatát az un. clown-jelenetek (bolond, bohóc) oldották.