Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Az athéni demokrácia

  Létrejötte

  I. e. XII-XIII. században a görög terület újjáéledése volt jellemző. Új társadalmi berendezkedés jött létre a polisz = városállam. A termelőknek megérte termelni, mert a piacon értékesítették feleslegüket. Földdel rendelkeztek + polgárjog. Először királyság, majd az arisztokrácia vezető szerepe érvényesült. Arisztokratikus köztársaság. (Arkhóni méltóság a legfontosabb hivatal. 1 => 3 => 9 arkhón = befolyás csökkeni fog.) Kézműves és paraszt a lakosság nagy része. Ők voltak a démosz = nép.

  I. e. VIII-VII század görög gyarmatosítás. Túlnépesedés, gazdaság nem fejlődik, arisztokraták egyre több földet szereznek a parasztoktól. Ezek adósrabszolgaságba süllyedhettek. 3 irány (Fekete-tenger, D-Itália, Afrika). A gyarmat önálló polisz volt kereskedtek az anyavárosokkal. I.e. VI. sz.-ban befejeződik a gyarmatosítás. Így a behozott gabona miatt át lehetett térni a gyümölcstermesztésre. Ipar fejlődik = kézművesek, arisztokrácia veszít erejéből. Hajós kereskedők befolyása nő.

  A démosz politikai jogaiért küzdelmet indított az arisztokraták ellen. I.e. 621-ben Drakón írásba foglalja a törvényeket. (drákói szigor). Elsősorban arisztokratákat védi. Később a nehézgyalogos hoplita (paraszt, kézműves) és a flotta (kereskedő) befolyást nyer. Szolón új törvények i.e. 594-ben vagy 570-ben. Adósrabszolgaság eltörlése, adósság elengedése. Ez a hadseregnek is jó, mert több paraszt kapcsolódhat. Jogok a szegényeknek (eklészi = népgyűlés), és a (héliaia = esküdtbíróság)-on. Vagyoni helyzet szerinti beosztás. Vagyongyarapodás is fontos. Demokrácia alapja (népuralom). Vagyis az államhatalom (pl. törvényhozás) a nép kezében van.

  Működése

  Az arisztokrata gazdasági súlya csökken, politikai befolyása erős. A démosz gazdasági súlya erős, politikai befolyása csekély. Ezért lehetett „zsarnoksági” rendszert (türannisz) létrehozni. Vezetője a türannosz. Egyeduralmat élvez. Athénban Peiszisztratosz lesz ilyen. (I. e. 560-527). Szegényekre támaszkodik. Adók = hadsereg és építkezések fedezésére. A démoszt támogatják a politikájukkal. Ezért a démosz számára akadályozó volt a türannosz. Fiai Hippiasz és Hipparkhosz (megölik) menekül.

  Kleiszthenész a démoszból lesz a vezető. Területi felosztás. = Demokrácia felé lép. Tengerparti, városi, belső területekről 10 Phülé, és innen 500 a buléba (tanács). A démosz lesz többségben.

  Virágkora I.e. V. sz. Periklész vezető politikus alatt. A szegények a politikázás miatt nehezen éltek ezért napidíjat kaptak a tanácsban. Ezt a metoikoszok és a rabszolgák adóiból állták. Teljes egyenlőség. Rabszolgákkal dolgoztattak a mezgaz és az ipar, egyaránt fejlődik. Szakosodás. Spárta és Athén között ellentét alakul ki és háború tör ki.

  A tudományok is fejlődtek és ezzel együtt megjelentek a bölcsek Pl.: Szókratész. Bábáskodás módszere a tanító az emberben levő tudást kell segítenie a kérdésekkel. Tanítványa Platón a fogalmak állandóak. És ezek tényleg léteznek ideák világa. Több csoportra osztja a társadalmat az élén az okos bölcsek állnak. Tanítványa Arisztotelész anyagi és szellemi világ is létezik. A világ mozgatója Isten. Arany középút. Se egyeduralom, se demokrácia.

  Az intézményei

  Legfőbb hatalom a népgyűlésé (Ekklészia). Minden polgár részt vett. Cserépszavazás (aki türannosz akart lenni azt száműzték ezzel). Héliaia = bíróság, Bulé, Sztratégosz = katonai vezető (állam tényleges vezetői), arkhón, areioszpagosz (arkhónok tanácsa.).