Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Az érvelő szöveg

   

  Bizonyítás – a legfontosabb rész

  -Érvek kifejtése, tételmondat érvekkel való alátámasztása

  -Álláspontunk igazságának bizonyítása (jelekből, tényekből, példákból alkotunk érveket, kö- vetkeztetéseket fogalmazunk meg)A vita legfontosabb eleme az érvelés, minden gyakorlott érvelőnek kell, hogy legyen saját érvelési technikája, sőt kell, hogy legyenek érvelési technikái. A retorikus szöveg célja a hatáskeltés, meggyőzés, ehhez érveket használunk. Érv: olyan megállapítás, vagy körülmény, amely véleményünk igazságát kívánja bizonyítani.

  Az érvelés három legfőbb módja (legtöbbször ezek keveredése érvényesül):

  • logosz: az észre, logikára ható (kicsit száraz, erőszakos mód)
  • ethosz: erkölcsi érzékekre ható, becsület, tisztesség, kötelesség
  • pátosz: érzelmekre ható (a leghatásosabb)

  A haragvó Akhilleusz harcra buzdításánál három beszéd hangzik el, Odüsszeuszé, Phoinixé és Aiaszé. Mindhárom beszéd a klasszikus retorika később kialalult kánonjának egy-egy kép- viselője: a logikai érvelésű a logosz, az etikai érvelésre támaszkodó az ethosz, az érzelmekre ható, s egyben a leghatásosabb a pathosz.

  Az érvelő típusú szöveg alapját – akár szóban, akár írásban közöljük – a klasszikus retorikából ismert szónoki beszéd szerkezete adja. Az érvelő szöveg bevezetésre, elbeszélésre, részletezésre, bizonyításra, cáfolásra és befeje- zésre bontható.

  Bevezetés – érzelmekre hat

  • Jóindulat megnyerése (megszólítjuk a hallgatóságot, magasztolás)
  • Figyelemfelkeltés! (téma újdonsága, újszerűsége, téma fontossága, újszerű megközelítés)
  • Téma megjelölése, megértés előkészítése (fontosabb helyszínek, alakok, elemzési pontok)
  • Kifejtés menetének vázlata
  • Források

  Elbeszélés

  • Az évelés vagy a beszéd fő gondolatának rövid ismertetése (röviden, tömören kifejti a tétel-
   mondatot, az érvelés magja)
  • Erre épülnek a további beszédrészek

  Részletezés

  • Tételmondat részletezése, példákkal való alátámasztása, kifejtése
  • Lehet kitérőt tenni (történet, személyes élmény)

  Bizonyítás – a legfontosabb rész

  • Érvek kifejtése, tételmondat érvekkel való alátámasztása
  • Álláspontunk igazságának bizonyítása (jelekből, tényekből, példákból alkotunk érveket, kö- vetkeztetéseket fogalmazunk meg)

  Cáfolás

  • Az ellentétes tábor érveit is meg kell cáfolni

  Befejezés – az értelmezésben segít

  • Érzelmekkel hatni az olvasóra, hallgatóra
  • Kapcsolódjon az érvelés többi részéhez
  • Megismételheti, összegezheti az eddig elmondott gondolatokat
  • Kiegészítheti egy jövőre utaló kitekintés
  • Utolsó, leghatásosabb érv bevetése
  • Olvasók ismételt megszólítása, kérdés feltevése