Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Az ipari forradalom

  Bevezető

  • az ipari forradalom kezdete meghatározható à1780 körül
  • lezárulását nem tudjuk meghatározni –> mai napig is folyik
  • Angliában (a nagy francia forradalom előtt) az iparban minőség változások mentek végbe –> a kézműipart a gyárakban folyó tömegtermelés váltotta föl
  • a manufaktúrák már elemeire bontották a gyártás folyamatát –> a gyárakban ezt gépesítették
  • a termelés eszközei gépek lettek
  • a legfontosabb energiaforrás a gőz lett
  • új üzemforma: gyár
  • közlekedés forradalma –> gyors olcsó szállítás
  • megszületett a termelőeszközök piaca –> gépgyártás

  Előfeltételei (Anglia)

  • korábban az ipar fejlődése mindig beleütközött a mezőgazdaság alacsony teljesítőképességébe
  • Angliában viszont kialakult a föld polgári tulajdona –> tőke áramlott a mezőgazdaságba
  • a feudalizmust felszámolták –> megszűntek a föld közösségi használatának maradványai
  • háromnyomásos gazdálkodást felváltotta a vetésforgó
  • takarmánynövényeket termesztettek + megnőtt az állatállomány
  • tehát az angol mezőgazdaság képessé vált arra hogy csökkenő mezőgazdasági népességgel növekvő városi lakosságot tartson el
  • szintén feltétele volt az ipari forradalom kibontakozásának a jól működő hitelszervezet –> 1694-ben megalakul az Angol Bank
  • a nagy pénztőkék felhasználását felgyorsított a gyarmatok kifosztása
  • a gazdasági fejlődés az állami politika fontos célkitűzése lett
  • Angliának előnye h sziget –> számos kikötő+ olcsó teherszállítás

  Kibontakozása + találmányok

  • csak akkor éri meg a gépesítés ha biztos piaca van az adott terméknek –> a gépesítés a tömegfogyasztási cikkek előállításában kezdődött
  • ezért vált a textilipar az angliai ipari forr. „húzó” iparágává
  • a gőz hajtóerejét használták fel a kor mechanikusai –> James Watt 1769 gőzgép
  • a közlekedésben is jelentős változások –> Mac Adam műutak , Stephenson gőzmozdony 1825
  • vasútépítési láz tört ki Angliában –> a vasútépítés újabb jelentőséget adott a gőzgépnek, s piacot teremtett a szén és a vas számára
  • következő lépés a gépek előállításának gépesítése volt –> forgácsológépek kulcsfontosságúak
  • bevezették a szabványokat
  • ezek után már nehézségekbe ütközött a könnyűipari befektetés –> a fölhalmozott hatalmas összegek a nehéziparba áramlottak
  • az ipari forradalom a haditechnikában is változásokat eredményezett –> Anglia a XIX. század közepére világhatalom


  Következmények

  Demográfia

  • együtt járt a lakosság gyors növekedésével, de a népesség növekedés már korábban megindult
  • a viszonylagos népességfölösleg amely a városba áramlott föltétele volt az ipari forradalomnak (olcsó munkaerő)
  • az ipari forradalom közvetlen következménye viszont a falusi és a városi lakosság arányának megváltozása (a város javára)
  • visszahatott a mezgazd. fejlődésére –> megjelentek az első mezőgazdasági gépek
  • javultak a higiénés viszonyok –> tehát az ipari forradalom hozzájárult a demográfiai robbanáshoz

  Társadalom

  • a városi népesség földuzzadt –> a nagybérlők kisbérlőiktől megszabadultak
  • tönkrement a falusi kézműipar
  • a mezőgazdaság és a falu egyre kevesebb munkáskezet igényelt à a megélhetés nélkül maradt emberek bérmunkások lettek
  • ekkor még a munkások jogait törvényesen semmi sem védte
  • gyakran alkalmaztak nőket vagy gyerekeket alacsonyabb bérért
  • a munkabérek a létminimum alatt maradtak
  • Angliában mind a munkások mind a vállalkozók szervezetbe tömörülését törvényben tiltották
  • óriási különbségek az egyes társadalmi rétegek jövedelmeiben
  • a nyomor a létbizonytalanság megfosztotta az egyént emberi méltóságától
  • sokan keresték a kor szociális problémáira a megoldást –> utópisták
  • Robert Owen szerint az életkörülmények végleges javítására volt szükség, megkísérelt olyan termelőegységeket létrehozni ahol mindenki birtokos és munkás
  • Saint-Simon és Fourier is hasonló gondolatokat fogalmazott meg (falanszter –> Madách)