Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Az írásjelek szerepe

  Az élőbeszéd változatos zenei színezetét, hanglejtését, hangsúlyait, ritmusát, szüneteit próbálják meg visszaadni.

  Fajtái:

  • pont,
  • kérdőjel,
  • felkiáltójel,
  • vessző,
  • pontosvessző,
  • kettőspont,
  • kötőjel,
  • idézőjel

  A vessző szerepe az elkülönítés:

  • felsorolás elemei között,
  • összetett mondatokban a tagmondatok között.

  A pontosvessző a vesszőnél határozottabb elkülönítést szolgálja:

  • mondatrészek között,
  • többszörösen összetett mondatokban,
  • két tagú mondatokban:
   ha a mondatok kapcsolása kötőszó nélküli,
   ha a 2. tagmondat tartalma erősen eltér az előzőtől.

  A kettőspont szerepe a figyelem felkeltése, érzelmi, gondolati előkészítés a következő szakaszra.

  • Bevezethet idézetet.
  • Bevezethet felsorolást.
  • Összetett mondatban: tagolásra vagy következtetés előtt.

  A kötőjel közbevetések, logikai, hangulati váltások elkülönítésére. Jelölheti:

  • párbeszédben a megszólalás kezdetét,
  • egy új gondolatsort, különösen, ha új gondolatot tartalmaz,
  • gondolatjelpárként közbevetett gondolatot.

  A zárójel a közbevetett vagy kevésbé fontos szövegrészt különít el.

  • A közlést pontosabbá tevő, magyarázó, utaló jellegű betoldást foghat közre.
  • Hangulati, logikai fordulat elkülönítésére.

  Az idézőjel szerepe az elkülönítés:

  • Idézet jelölésére.
  • Sajátos érzelmi színezet vagy jelentésmódosulás jelzésére.
   Többlettartalmat ad a vastag, dőlt, aláhúzott és r i t k í t o t t szedés is.
   Fontos a bekezdésekre tagolás és a pontokba szedés is.

  Írásjelek szólásokban, állandósult szókapcsolatokban:

  • megkérdőjelez vmit,
  • pontot tesz a végére vminek,
  • idézőjelbe, zárójelbe teszi.