Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Az orosz realizmus

  Társadalmi, történelmi háttér:

  • cárizmus, bürokrácia
  • nincs művelt polgárság → konzerválódik a feudalizmus
  • 1825: dekabrista felkelés – vérbe fojtják
  • I. Miklós cár nem engedélyezi a jobbágyfelszabadítást
  • 1861: II. Sándor – jobbágyfelszabadítás
  • 1853-56: krími háború: nyilvánvalóvá válik az orosz elmaradottság, mivel a szevasztopoli vereséggel zárul

  Társadalmi jellemzők, melyek hatnak a kultúrára:

  • a nemesség soraiból kerül ki az értelmiség – rájuk szociális érzékenység jellemző = érdeklődnek a parasztok (muzsik) és a hivatalnokok (csinovnyik) élete iránt
  • az irodalmi alkotásokban általában a vidéki élet sivárságát és a felesleges embereket ábrázolják
  • pl.: Puskin: Anyegin

  Lermontov: Korunk hőse
  Goncsarov: Oblomov (oblomovizmus)
  Turgenyev: Apák és fiúk

  Kivétel: Tolsztoj, aki az emberi élet értelmét kutatja – „Hit, remény, szeretet”

  • belső lelki érzékenység is jellemzi az orosz írókat: az emberi lélek ellentmondásait, gyötrődéseit is bemutatják műveikben (pl.: Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés)
  • az orosz írók vallásos áhítata sajátos: az írók valláshoz való viszonya mély áhítattal átitatott (Gogol és Tolsztoj bűntudatot érzett nemesi születése miatt. Rómába, Jeruzsálembe ment zarándoklatra. Tolsztoj saját vallást teremtett magának)