Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Balassi Bálint szerelmi költészete

  Az első magyar nyelven író költő 1554-ben született. Jó nevelésben részesült, Bornemissza Péter a század egyik jelentős írója prédikátora tanította. Miután apját hamis vádak alapján letartóztatták Lengyelországba menekültek. 1575-ben részt vett a Báthory István erdélyi fejedelem elleni hadjáratban ahol fogságba esett. Több futó kaland után 1578-ban megismerte Losonczy Annát, Ungnád Kristóf feleségét. Szerelmük közel 6 évig tartott. Ez alatt az idő alatt érett Balassi igazi költővé, az első magyar lírikussá. 79-ben hadnagyságot vállalt Egerben ahonnan 1582-ben távoznia kellett. 1584-ben érdekházasságot kötött unokatestvérével, Dobó Krisztinával így hozományként megkapta Sárospatak várát. Vérfertőzés és felségsértés vádja miatt a házasságát érvénytelenítették, romlott az anyagi helyzete kalandjai, botrányai fokozták rossz hírét. Még mindig szerette és feleségül akarta venni az időközben megözvegyült Losonczy Annát. A gazdag asszony azonban hallani sem akart a rosszhírű vagyontalan költőről. 1589-ben Lengyelországba bújdosott. Wesselényi Ferencnél vendégeskedett. Feltehetően ennek felesége, Szárkándi Anna ihlette a Célia-verseket. 1591-ben tért vissza Magyarországra. 1594-ben Esztergom ostromakor megsebesült majd május 30-án belehalt sérüléseibe.

  Balassi volt a magyar szerelmi líra megteremtője. A szerelmet tekintette az emberi élet legfőbb értékének. A szerelem érzése alapvetően meghatározta Balassi költészetét.

  1589-ben Júlia – Losoncy Anna – meghódítására írt drámai műve új műfajt teremtett: a reneszánsz szerelmi komédiát. Balassi szerint a szerelem nemcsak gyönyörködtet hanem megváltoztatja, jobbá teszi az embereket.

  Udvarló költeményei s az 1578-ban keletkezett Anna- versek még csak kezdeti próbálkozások voltak. A versek nagy része a petrarkizmus sablonjai alapján születtek. Balassi verseinek nagy része fordítás de nem szó szerinti hanem átdolgozással így fejezte ki saját mondanivalóját. Petrarca hatása érezhető az 1588-ban Júliának írt verseken. Balassi versciklussá szervezte verseit. A ciklusban megtalálható a Júlia iránt táplált összes érzelem ihlette vers. Majd Júlia az élet értelmének jelképévé ugyanakkor egyre elérhetetlenebbé válik.

  A Júlia-költemények tükrözi a belső érzelmi fejlődésmenetet kifinomult stílusával, ritmikájával, újszerű strófaszerkezetével. Sokak szerint ez a versciklus költészetének csúcspontja. Itt már közvetlen élmények alig találhatók. A versekben tükröződik a reneszánsz szerelemfelfogás mellett a középkori lovagi szerelem néhány vonása. A reneszánsz ideológia a humanizmus, emberközpontúság. Fontossá válnak az egyének és az érzelmek. Legfőképpen a szerelem. Már nemcsak a szerelem, mint érzés a fontos hanem annak tárgya is. A versben ezért gyakori a szeretett nő fizikai megjelenítése. Fontos azonban a lovagi szerelem, a nő védelmezése, a hódolat kimutatása.

  Szerző: Réka