Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A Batthyány kormány intézkedései

  A Batthyány kormány nehézségei

  •   a zsellérek földéhsége→ a kötelező örökváltság csak a jobbágytelekkel rendelkezőket érintette, a földesúri majorságra telepített zsellérek (a parasztság 60%-a) hiába követelték az általuk művelt földet→ parasztmozgalmak
  •  nemzetiségi probléma→ a nemzetiségiek egyéni, de nem kollektív polgári jogokat kaptak→ szlovák, szerb, román autonómia törekvések→ magyar elutasítás→ Bécs felé fordultak→ véres összecsapások
  • honvédelem kérdése→ a Habsburg kormányzat hátráltatta a magyar katonai alakulatok hazatérését (1848 nyaráig csupán 10 zászlóaljat állított fel a magyar kormányzat)→ 1848. július 11. Kossuth beszéde alapján az országgyűlés 200 000 katona felállítási költségét szavazta meg.
  • Infrastruktúra hiánya:  - magyar kormányzószervek kiépülésének nehézsége  - magyar pénzrendszer, hitelintézetek hiány – közlekedés, hírközlés lassúsága

  A Habsburgok támadása Magyarország ellen

  Kedvezőtlen külpolitikai események:

  • bécsi forradalom leverése
  • osztrák győzelmek az észak-itáliai hadszíntéren 1848. július

  Bécs megosztó, kétszínű politikája

  • 1848 aug. 27. királyi leirat→ a magyar hadügy és pénzügy beolvasztása a bécsi minisztériumokba
  • 1848. szeptember 4. Jellasicsot az uralkodó visszahelyezi a horvát báni méltóságba magyar hozzájárulás nélkül
  • 1848. szeptember 11. Jellasics horvát haderejével megindult Magyarország ellen→ a kormány lemond→ az új kormányalakítási kísérlet sikertelen→ OHB (6 fő) megalakulása
  • 1848. szeptember 29. Móga János újonc hadserege a túlerőben lévő, Pest felé közeledő horvát hadat Pákozd-Sukoró térségében megállította→ Jellasics Bécs felé kihátrált az országból
  • 1848. okt. 2. Batthyány Lajos végleg lemondott a kormányfői posztjáról

  Nyílt szembenállás

  • 1848. okt. 4. a király feloszlatta az országgyűlést, hadparancs a magyar kormány támadása ellen
  • 1848. okt. 6. forradalom Bécsben
  • 1848. okt. 8. az OHB -ra bízták a végrehajtó hatalmat kormány hiányában, elnöke Kossuth Lajos
  • 1848. okt. 30. Schwechatnál a megkésett magyar támadás vereséget szenvedett a megerősített osztrákoktól→ nyílt uralkodói támadás a törvényes magyar alkotmányosság ellen!
  • 1848. december 2. V. Ferdinándot lemondatták a trónról, utódja Ferenc József, akit nem kötelezett az „áprilisi törvények” szentesítésének a ténye→ Windischgrätz támadása

  A forradalom helyzete 1848/49 telén: 1848/49 telének fő feladata a túlélés és a meglévő erők összpontosítása! Az országot Ny, É, K, és D felől támadás érte, de a Görgey Artúr fémjelezte aktív védekezésnek köszönhetően a vereségek ellenére a cselekvési szabadság nem csúszott ki a magyar kormányzat kezéből -> hadsereg felállítása: élőerő toborzása és kiképzése, hadiipar megteremtése (fegyver, lőszer, ruházat), élelem felhalmozása.

  • 1848. dec. 31. Buda és Pest feladása ->Debrecenbe költözött az országgyűlés, míg Batthyány Lajos és Deák Ferenc Windischgrätzhez utazott tárgyalni→ Batthyány letartóztatása
  • 1849. január 5. Görgey a váci nyilatkozatában az 1848-as törvények álláspontját tartotta  mérvadónak, s ezzel a honvédsereg egységét és az ellenállás(önvédelmi harc) jogosságát biztosította (elutasítja a feltétel nélküli kapitulációt)!

  Az előre nyomuló császári csapatok utánpótlás vonalai megnyúltak, zászlóaljakat hagytak hátra utóvédnek, az utánpótlás biztosítására, így katonai erejük gyöngült. A visszavonuló magyar csapatok rendezetten, harci tapasztalatokkal bővülve egyesültek a Tiszántúlon, ahol létszámuk és morális erejük növekedett:

  • Görgey Artúr és Richárd Guyon felvidéki sikeres, rendezett visszavonulása
  • Klapka György visszaveri Schlick északról induló betörését
  • Perczel Mór januári győzelme Szolnoknál – morálisan és stratégiailag is jelentős
  • Józef Bem megtisztította Erdélyt a császári csapatoktól, ezzel biztosította Debrecent kelet felől

  Az OHB életben tartotta az önvédelmi harcot:

  • országgyűlés Debrecenben
  • fegyvergyártás Nagyváradon, Székelyföldön
  • közigazgatás, hírközlés, pénznyomtatás biztosítása