Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Csehország és Szlovákia gazdasági élete

  Csehszlovákia 1919-1939 és 1945-1992 között állt fenn. Megalakulása előtt mindkét tagállam a Monarchia részét képezte, s már ekkor megvolt az a fejlettségbeli különbség, ami még ma is megkülönbözteti Csehországot és Szlovákiát. A Monarchia Csehországnak ipari, míg Szlovákiának mezőgazdasági szerepet szánt.

  A két világháború között lényegében nem csökkent a két országrész különbsége. A háború után a nehézipar fejlesztésére és Szlovákia iparosítására is sor került. A Szlovákiába telepített üzemek jó része a Prágai központú gyárak leányvállalatai voltak, tehát a központ továbbra is Csehországban maradt.

  A mezőgazdaság terén már 80-90%-ban önellátó mindkét ország. A mezőgazdaság vezető ága az állattenyésztés. Míg Csehországban a szarvasmarha, addig Szlovákiában a sertés és juhtenyésztés a domináns. Emellett mindkét országban felelhetők a búza, kukorica és rozs termőterületei, melyek e térség fő étkezési növényei.
  Jelentős még emellett az ipari növények termesztése: cukorrépa, komló. Ez utóbbion alapszik a híres Cseh söripar (Prága, Plzen, Budweis).

  Csehország nehézipara az ország területén nagy mennyiségben fellelhető szénen és vason alapul. Feketeszenet Ostrava mellett, valamint a Cseh-medence nyugati részén bányásznak, emellett jelentős barnaszén készletek találhatók az Érchegységben. Vasércet a Cseh-medence délnyugati részében bányásznak. E nyersanyagoknak köszönhetően válhatott Prága milliós lakosú ipari központtá.

  Csehország fellehetőek még jelentős mértékben grafit (Budweis: ceruzagyártás, elektromosipar), valamint kaolin készletek (porcelángyártás). Az ország ipari központjai: Prága (gépipar), Ostrava (vas- és acélgyártás), Plzen és Kladno (kohászat), Brno (könnyűipar: cipőgyártás). Csehország ipara a nehéziparon (gépek, berendezések, szerszámgépek, atomerőmű turbinák, villamosok, vagonok, autók), és a hadiiparon alapul. Az ország legnagyobb cége a Plzen központú Skoda művek, melynek az autógyártó részlegét megvette a német Porsche.

  Szlovákiában két nehézipari központ alakult ki: 1. Kassa, ahol hatalmas acélipar alakult ki, melyet az oroszok láttak el nyersanyaggal. 2. Pozsony, ahol az orosz olajon alapuló petrolkémiai dominál. A pozsonyi finomító és a szlovák petrolkémia a MOL tulajdonában van.

  Szlovákia emellett fejlett hadiiparral, valamint jelentős fa- és papíriparral rendelkezik. Jelentős még a komáromi folyami hajógyártás.