Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Demográfiai és társadalmi változások a XVIII. századi Magyarországon

  Népsűrűség

  A felszabadító háborúk és a Rákóczi-szabadságharc következtében a lakosságszáma igencsak lecsökkent. A lakosság közel ¼-e pusztult el ezekben a harcokban. A népsűrűség eléggé szélsőséges volt: az Alföld középső területei azért voltak ritkán vagy sehogyan se lakottak, mert ott zajlott a fentebb említett két háború. A másik ehhez hasonlóan lakott területek voltak a hegységek (Felvidék, Erdély) de itt korábban sem laktak sokan. A császári kormányzatnak pedig érdeke volt, hogy az elpusztult lakosságot.

  Betelepítések

  1. Betelepítés kívülről

  • bevándorlás: elsősorban a románokra és a szerbekre vonatkozik. A románok Havasalföldről, a szerbek Szerbiából jöttek át, mivel itt jobbak voltak az életkörülmények.
  • szervezett betelepítés: Az Udvar és a nemesség hozatott és telepített kész falvakba külföldről németeket (svábokat). Elsősorban azért, mert ide lehetett őket csábítani (kaptak birtokot vagy nem kellett adót fizetni) és a császári kormányzat rájuk is tudott támaszkodni a magyarok esetleges újabb felkeléseivel szemben. Szanaszét az országban, kisebb-nagyobb telepekben telepítették le őket (pl. Tolna megye).

  2. Belső vándorlás

  • Szlovákokra jellemző. Ebben a korban vándoroltak szét az országban és telepedtek le kisebb nagyobb telepekben nemcsak a Felvidéken, hanem Közép-Magyarországon is (Békés megye).

  A nemzetiségek

  Az ország lakossága ezekkel a betelepítésekkel hamar bepótolta a hiányzó részt. A probléma az volt csak, hogy a magyarság létszáma szinte változatlan maradt és az összlakosságnak csak 44%-át tette ki. A nemzetiségeknek lettek nacionalista törekvéseik (ők is tudták, hogy milyen kevesen vagyunk), amik először csak autonómiát majd területi elszakadást követeltek (ilyen volt a románoknál Erdély; a szerbeknél a Vajdaság; szlovákoknál a Felvidék). Ez számunkra veszélyt jelentett, ugyanis ezek a nacionalista törekvések a nemzetiségek számának növekedésével párhuzamosan erősödött, amik később parasztlázadásokban nyilvánultak meg először.

  Társadalom

  A XVIII. századi Magyarország társadalmát 3 fő rétegre lehet felosztani: nemesség, polgárság és parasztság.

  Nemesség: A lakosság kb. 10 %-át ők adták ki. A nemesség vagyoni szempontból eléggé különbözőek voltak: az igen gazdagoktól a bocskoros nemesekig terjedt a skála. A nagybirtokos nemesek vagyonuk miatt megengedhették maguknak a modernizálást és esetleg a köznemesek is, ha volt rá pénzük. A bocskoros-nemesek olyanok voltak, mint a parasztok, azzal a különbséggel hogy nem fizettek adót. Csak úgy juthattak magasabb fizetéshez, ha értelmiségi diplomát és állást szereztek maguknak.

  Polgárság: A városok kevés száma miatt nem volt nagy a polgárság száma. A polgárok alá tartozott a kereskedő, a kisszámú értelmiség és a céhes mesterek (az ország elpusztult területein céhek alakultak).

  Parasztság: Az ország lakosságának döntő többségét a parasztok alkották (85%). Továbbra is megvolt a földesúrtól való feudális függés, de egyes paraszti rétegeknél ennek elviselése változó volt. A parasztságot kb. 4 csoportra lehet felosztani vagyon alapján:

  • Gazdagparaszti réteg: gazdagok voltak, a robotot más, szegényebb parasztokkal végeztették el, és a leggazdagabbak akár saját földjüket is mással csináltatták. Viszont a parasztságon belül 1%-ot alkottak ők.
  • Középparaszti réteg: önmagukat ellátták, de piacra nem tudtak termelni.
  • Szegényparaszti réteg: többletmunkával telkének jövedelmét kiegészítve el tudták magukat tartani.
  • Zsellérek: 1/8 –ad telekkel vagy semmilyen telekkel rendelkező parasztok voltak. Bérmunkával tartották el magukat.

  Alapjaiban ez a társadalmi felállás egészen a dualizmus korának derekáig nem változott.

  Szerző: KisCS