Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Egyiptom

  Egyiptom Afrikában terül el. Határai: Északról a Földközi-tenger, Keletről a Vörös-tenger, Nyugatról a Szahara és Délről a Nílus első zuhataga. Csapadék szinte sosincs, éppen ezért a Nílus a legfőbb vízforrás. A folyó áradása határozza meg az évszakokat is. Kövekben nagyon gazdag, fémek közül található például arany. Nagyon kevés a fa, viszont van papiruszsás. A Nílus áradásainak köszönhetően öntözéses kultúra – árasztásos földművelés – alakult ki ezen a területen.

  Az ókori Egyiptom történelme 4 nagyobb és 2 átmeneti korszakra tagolható. Ezek közül az első volt az Archaikus (Ősi) kor. Ez Kr.e. 3000-től 2700-ig tart. A legrégibb időkben Egyiptom 2 részből állt: Alsó-Egyiptomból (Északon) és Felső-Egyiptomból (Délen). Ezt a két területet Kr.e. 3000 körül egyesítette Felső-Egyiptom uralkodója, Ménész fáraó. Egyiptom ekkor lép ki a neolitikus korból. Kialakul az egyiptomi írás, aminek 3 típusát különböztetjük meg; hieroglif (kép- és szótag), hieratikus (papi) és démotikus (népi), bár sokáig a fontos szövegeket még mindig hieroglifákkal örökítették meg. Ebben a korszakban kezdi a fáraó kiépíteni kizárólagos hatalmát.

  A következő korszak az Óbirodalom, ami Kr.e. 2700-2200 tartott. A fáraók korlátlan hatalommal rendelkeznek. Az uralkodó a hivatalnokokra (írnokok) és a papságra támaszkodik. Kialakulnak a nomoszok (katonai, közigazgatási és termelési egység) élükön a nomarkoszokkal. A társadalom három rétegre oszlik:

  • arisztokrácia: papi, fegyveres és hivatali csoportok; hatalmuk alapja a földbirtok
  • közrendűek: a legszélesebb társadalmi csoport, munkájuk tartja el a társadalmat
  • rabszolgák: patriarchális rabszolgaság: házi rabszolgák

  Ez a kor a piramisépítők kora.(A piramis megtervezője Imhotep, Dzsószer fáraó építésze volt. Eleinte lépcsős piramist, majd sima oldalú gúla alakú piramisokat építettek.) Az első Dzsószer fáraó piramisa volt. Rajta kívül még 3 fáraó piramisa vált világhírűvé: Kheopsz (Hufu), Khefrén (Hafré) és Mükerinosz (Menkauré) piramisa. A piramisok a fáraók sírjai voltak. Az egyiptomiak hittek a halál utáni életben, ezért kifejlesztették a mumifikálás technikáját, hogy megóvják a testet az enyészettől. A mumifikálás során sokat megtudtak az emberi szervezetről, így fejlett orvosi tudásra tettek szert.

  Kr. e. 2200-2060 volt az Első átmeneti kor. Ekkor Egyiptom nem volt egységes. Ezután Kr. e. 2060-1780 időszaka volt a Középbirodalom. Ekkor lép Egyiptom a Bronzkorba. Théba városából kiindulva a papság segítségével újra megerősödik a központi hatalom. Jelentős változások mennek végbe a gazdaságban. Kezdenek terjeszkedni, elsősorban Dél felé. A következő kor a Második átmeneti kor Kr. e. 1780-1550.

  Végül az utolsó jelentős korszak az Újbirodalom Kr. e. 1550-1000. Ekkor a legnagyobb Egyiptom. Két jelentős város van: Théba és Memphis. Véget ér a birodalom zártsága. Egyiptom ebben a korban lép a vaskorszakba. Megjelennek új technikai találmányok. Rátérnek az ekés földművelésre, bevezetik a saduf (vízemelő szerkezet, amivel lépcsőzetes módon magasra tudják emelni a vizet) használatát, új állatok kerülnek a birodalomba (teve, ló, juh, kecske), az iparban megjelenik a vas, az égetett tégla megjelenésével bővül az építőanyagok köre is. A birodalom hódításokba kezd, ahol a harci szekereket használják. A fáraók ekkor: IV.Amenhotep, Tutanhaton (Tutanhamon), III.Thotmesz és II.Ramszesz. IV.Amenhotep bevezeti a monoteizmust(egyistenhit, itt Aton napisten kizárólagos tiszteletét jelentette) és nevét Ehnatonra változtatja. Halála után viszont reformja megbukott. Az ő korában élnek itt a zsidók, akik innen veszik át az egyistenhitet. III.Thotmesz uralkodása alatt Egyiptom elfoglalja Palesztinát, II.Ramszesz uralkodása alatt pedig Egyiptom eléri legnagyobb kiterjedését. Az ő halála után megindul a birodalom hanyatlása. A papság veszi át a hatalmat Herihor vezetésével és egy theokratikus(az államhatalom a főpapok kezében van) államot hozott létre. A birodalmat támadják a tengeri népek, akikkel nem tudott mit kezdeni. Egyiptom nem nagyhatalom többé. Egyre inkább más országoktól függ.