Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Egynyelvű szótáraink

  Beszédünk és gondolkodásunk is pontosabb, a kommunikációs igényeknek megfelelőbb, ha a kellő szó a kellő helyen áll rendelkezésünkre. Bármely tudományterületen, szakmai írásműben vagy beszédben, de akár a köznyelv pontosabb használatában segíthet, ha a számunkra fontos vagy homályos szavakat a szótárakból kikeressük. A magyar nyelv pontosabb elsajátításához sokféle szótár áll a rendelkezésünkre. A szavak jelentésével az értelmező szótárak, eredetükkel pedig az etimológiai szótár foglalkozik. Van szinonimaszótárunk, kiejtési és gyakorisági szótárunk, szólásgyűjteményeink, írói-költői szótáraink, rétegnyelvi szótáraink, tájszótáraink és nyelvatlaszunk. A modern nyelvhasználat az Internethez kapcsolódó nyelvi honlapokat sem nélkülözheti manapság!

  A LEGFONTOSABB EGYNYELVŰ SZÓTÁRAINK:

  1. A magyar nyelv értelmező szótára I – VII. (1959-62):

  • 58 ezer címszóban több mint 200 ezer szótári adatot tartalmaz
  • a szavak jelentésének értelmezésén kívül megadja azok stílusminősítését is, ezzel felhasználásuk lehetőségére utal.

  2. Magyar értelmező kéziszótár I-II. (1972):

  • Címszavainak száma 70 ezer
  • Szóanyaga elődjéhez képest frissebb, élőbb
  • Újabb, 2003-as kiadása 5 ezer új címszót tartalmaz.

  3. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-III. (1967-76):

  • szavaink eredetéről szerezhetünk nyelvtörténeti és művelődéstörténeti ismereteket

  4. Közhelyszótár (1985)

  5. Magyar helyesírási szótár ( AZÉRETTSÉGIN HASZNÁLHATÓ!)

  6. Magyar nyelvhelyességi lexikon (2001, szerk. Balázs Géza)

  7. Magyar szinonimaszótár (1978)

  • 30 ezer rokon értelmű lexikai egységet tartalmaz
  • olyan szavakat kereshetünk benne, melynek jelentése közel áll egymáshoz

  8. Magyar szlengszótár (1998)

  9. Magyar szókincstár (1999): rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára

  10. Magyar Történeti Szövegtár: egy számítógépes adatbázis, a legújabb írásos nyelvhasználat vizsgálatára alkalmas. 19-20. századi magyar szövegeket tartalmaz, melyekből szavakat, szókapcsolatokat kereshetünk ki belőle szerzők, címek, a keletkezés ideje, műfaja szerint. A lexikai egységek kikereshetők önmagukban, a szövegkörnyezet hatféle variációjában 10 és 70 karakter között.

  11. Magyarító könyvecske (1998): a magyar „nyelvvisszaújítás” kis szójegyzéke

  12. Nyelvi fogalmak kisszótára (2000): az első olyan kislexikon, amely magyar nyelven összefoglalja a legfontosabb nyelvészeti ismereteket. A főleg diákok számára készült könyv tömören és érthetően foglalja össze a lényeges tudnivalót a nyelvvel általában és a magyar nyelvvel kapcsolatban is.

  13. Nyelvművelő honlap: www.e-nyelv.hu

  14. Nyelvművelő kézikönyv I-II. (1980-85)

  15. Nyelvművelő kéziszótár (1996)

  16. Szótárlat: öt egynyelvű szótár CD-ROM-on: Magyar etimológiai nagyszótár; Színes szinonimaszótár; Idegen idézetek szótára; Kiejtési szótár; Kis magyar nyelvklinika

  17. Új magyar tájszótár (1979): a magyar nyelvtudománynak az írói szótárak teljes körű elkészítésében vannak még elmaradásai. E szótárak célja az irodalmi életművek szókincsének megértetése a széles olvasóközönséggel, általában értelmezőszótár-jellegűek. Nekünk eddig Toldi-, Petőfi-, Juhász Gyula-, Jókai-, Balassi-, Bánk bán-szótárunk készült el. A Petőfi-szótár és a Balassi-szótár teljes életművet feldolgozó költői szótárak!