Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Etnikai földrajz

  Alapfogalmak

  etnikai földrajz: a földrajzon belül a népesség-, politikai-, történeti földrajzzal szorosan együtt működő rész diszciplína
  etnicitás: az a mód, ahogy az egyének személyes identitásukat kifejezik. Az a társadalmi rétegződés, amely során leszármazás vagy kulturális jellemzőkön alapul a csoportképződés
  rassz: Az egységes emberi fajon belül kialakult, jellegzetes, öröklődő, genetikai tulajdonságokkal jellemezhető embercsoport
  etnikum(nép): emberek történelmileg kialakult együttese. Közös kulturális vonásokkal rendelkeznek, tudatában vannak egységüknek.

  nemzet: Azonos állampolgársággal rendelkező emberek csoportja, akik magas fokú politikai és kulturális fejlettségi szintet érnek el.
  nemzetiség: valamely állam területén élő, de nem a többségi nemzethez tartozó, kisebbségben levő emberek csoportja
  nemzeti kisebbség: ugyan az, mint a nemzetiség, de kifejezi a hatalomból való részesedést is
  etnikai kisebbség: nem rendelkezik anyaországgal, öntudata kevésbé fejlett, társadalmi helyzete nem túl jó, pl.: cigányság
  néprajzi csoport: rendelkeznek azonos kulturális jegyekkel, de nincs etnikai, nemzeti összetartozás. Pl.: székelyek, szászok

  etnikai terület: az a terület, ahol az adott etnikum a többséget képviseli

  etnikai határ: különböző etnikai területek találkozása

  állam és nemzet térbeli kapcsolata:
  Portugál modell: állam és etnikai határ egybevág

  Magyar modell: az állam területe kisebb, mint az államalkotó nemzet etnikai területe
  Orosz modell: a nemzet saját államában él, de jelentős a határon kívül élők száma is, valamint az államon belül jelentős az idegen etnikumúak száma
  Spanyol-Francia modell: az állam területe nagyobb, mint az államalkotó nemzet etnikai területe
  Ex-Jugoszláv modell: az adott államon belül több egyenrangú államalkotó nemzet él.

  kisebbségek eredetük szerint:

  autochton kisebbségek: (a helyben létrejött kisebbségek)

  • bennszülöttek, ősi eredetű, törzsi csoportok, pl.: indiánok
  • régi eredetű etnikai vagy nemzeti kisebbségek, pl.: baszkok, walesiek

  allachton kisebbségek:

  • hódítók leszármazottai pl.: franciák, angolok a gyarmatokon
  • hódítók által telepített idegenek, pl.: Koszovóba telepített albánok, németség Európa szerte
  • a befogadó ország által betelepített munkaerő, pl.: Magyarországra végvárak szerb védői
  • elhurcolás, erőszakos áttelepítés, deportálás, pl.: felvidéki magyarok Csehországba való deportálása
  • önkéntes migrácó, pl.: Németországban a betelepült törökök