Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Fedett és fedetlen ősmasszívumok

  Az ősmasszívumok a Föld ősi kéregdarabjaiból és a hozzájuk forrt- ős- és előidei hegységek maradványaiból állnak. Az ősmasszívumok a későbbi hegységképződés idején igen nagy szilárdságuk miatt nem gyűrődtek, csupán töredeztek, emelkedtek és süllyedtek. A süllyedő ősmasszívumokat a tenger öntötte el, a tenger alatt pedig üledékes kőzetekből (homokkő, agyag, mészkő, márga, dolomit) álló lepel települt kristályos kőzetekből álló felszínükre. Így a tenger szintje fölé emelkedéssel üledékes rétegekkel takart fedett ősmasszívumok alakultak ki (Pl.: Balti-ősmasszívum nagy része).

  Azok az ősmasszívumok, amelyeket nem öntött el tenger, vagy lepusztult üledékes takarójuk, fedetlen ősmasszívumok (Pl.: Kanada északi része, Brazil-felföld). Az ősmasszívumok a kontinensek legszilárdabb, legnyugalmasabb részei. Nincsenek vulkánjaik, és földrengések sem jelentkeznek területükön.

  A legtöbb ősmasszívumot az évmilliókig tartó lepusztulás hullámos síksággá formálta. A Kanadai- és a Balti-ősmasszívum legyalulásában a jégtakarók is szerepet játszottak. A későbbi törések, süllyedések, emelkedések következtében sok helyen lépcsős, illetve hegyvidékké alakult ősmasszívumokat találunk (Brazil-ősmasszívum, Dél-kínai-hegyvidék).

  Az ősmasszívumok ősi magjaiban vas-, nikkel-, platina- és krómérctelepek halmozódtak fel. Ércásványaikat az asztenoszférából felemelkedő magma telepítette. Az ősmasszívumok a felszín közelében található nemesfémek, a vas, nikkel, platina ércásványainak fontos lelőhelyei.

  A magmás eredetűeken kívül találunk az ősmasszívumokon üledékes eredetű ásványkincseket is. Ott, ahol a felaprózódott, elmállott kőzetből folyóvíz szállította el az igen ellenálló ércásványokat, nagy kiterjedésű arany, platina, ezüst és óntartalékok képződtek. Ezek a torlatok lazaságuk miatt könnyen bányászhatók. Így aknázzák ki a többi között Dél-Afrika aranybányáit is. A fedett ősmasszívumok óidei üledékes takarója kőszenet, a fiatalabb kőolajat, földgázt, kősót és kálisót tartalmazhat. A megsüllyedt ősmasszívumokat borító sekély tengerek vizéből részben baktériumok közreműködésével hatalmas tömegű vas-, cink- és rézérctelepek váltak ki. A lépcsős ősmasszívumok vízenergiában gazdagok, mert a folyói zuhatagosak.