Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Gravitáció

  Nehézségi gyorsulás (szabadesés):

  Az elejtett testek a Föld felé zuhannak. Az eső teste mozgását a levegő befolyásolja. A testek légüres térben történő esését szabadesésnek nevezzük. A szabadon eső test gyorsulását nehézségi vagy gravitációs gyorsulásnak nevezzük és ,g’-vel jelöljük. A gravitációs gyorsulás értéke a tengerszint magasságában 9,81 m/s2. A testre ható gravitációs erő és a nehézségi erő értéke az egyenlítőnél ugyanakkora.

  Nehézségi erő:

  A nehézségi erő a gravitációs erő és a centrifugális erő eredője, azaz a nehézségi erő eltér a gravitációs erőtől.

  Általános tömegvonzás:

  Bármely test kölcsönösen vonzza egymást. A vonzóerő egyenesen arányos a testek tömegével és fordítottan arányos a köztük lévő távolság négyzetével. A γ arányossági tényezőt gravitációs állandónak nevezzük, amely független az anyagi minőségtől (egyetemes állandó).
  γ=6,672 x 10-11 Nxm2/kg2
  Fg=γ x m1 x m2/r2
  A testek a kölcsönös tömegvonzás következtében elmozdulnak, mozognak, A Földön lévő testek tömege kicsiny a Föld tömegéhez képest, ezért csak ezeknek a testeknek az elmozdulását figyelhetjük meg.

  Súlytalanság:

  A test súlytalansági állapotban nem húzza a felfüggesztést és nem nyomja az alátámasztást.
  Fk=0
  Azért van súlytalanság a Föld körül keringő űrhajóban, mert az űrhajós súlytalan. Tehát nem húzza a felfüggesztést és nem myomja az alátámasztást.

  Súly:

  Súlyerőnek, súlynak nevezzük azt az erőt amellyel a test húzza a felfüggesztést és nyomja az alátámasztást.
  Jelölése:G
  Egyensúlyi (nyugalmi) helyzetben a súlyerő nagysága és iránya megegyezik a nehézségi erővel: G=m x g .
  Mivel a ,g’ értéke függ a földrajzi szélességtől, illetve a tengerszint feletti magasságtól, ezért a testnek a súlya más és más a Föld különböző pontjain. A tengerszint magasságában az Egyenlítő mentén kisebb a test súlya, mint az Északi- vagy a Déli-sarkon.

  Galileo Galilei(1564-1642):

  Orvosi és fizikai tanulmányokat folytatott.

  Tevékenységei:

  • mozgások vizsgálata
  • a lejtőn mozgó test
  • a szabadesés
  • a testek tehetetlensége
  • csillagászati megfigyeléseket végzett (Nap középpontú modell).

  Johannes Kepler(1571-1630):

  Német csillagász és matematikus. Megfogalmazza a bolygók mozgásának róla elnevezett törvényit. A Kepler-féle távcső megalkotója.

  Eötvös Loránd (1848-1919):

  Munkásságát elsősorban a folyadékok viselkedésének vizsgálata és a gravitációs erő mérése terén fejtette ki. Ő fejlesztette ki a torziós ingát.