Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Hangalak és jelentés viszonya

  A szó beszédünk és írásunk legkisebb értelmes része. Hangokból és betűkből épül fel, és toldalék segítségével mondatokat alkot.

  A szónak két eleme van:

  Hangalak: az a betűsor vagy hangsor, amit kiejtünk, hallunk és leírunk, a szó érzékszerveinkkel felfogható része.

  Jelentés: az a dolog vagy tárgy, amire gondolunk a hangalak megjelenésekor, az a gondolati tartalom, amit a hangalak hordoz.

  A kettő kapcsolata alapján a jelentés fajtái lehetnek:

  Egyjelentésű szavak: egy hangalakhoz egy jelentés járul

  pl. asztal, szék, borjú, fésű, függöny

  Többjelentésű szavak: egy hangalakhoz több jelentés járul, ebből az egyik az elsődleges, a többi logikailag összefügg. => poliszéma

  pl. körte, levél, zebra, toll

  Azonos alakú szavak: egy hangalakhoz több jelentés járul, és azok logikailag nem függnek össze

  pl. csap, vár => homoníma

  Hasonló alakú szavak: hasonló hangalakhoz különböző jelentés társul. => szópárok

  pl. helység-helyiség; gondatlan-gondtalan, érem-érme

  Rokon értelmű szavak: több hangalakhoz azonos vagy hasonló jelentés járul. Ezek a szinonimák, stílusszépítő hatásúak. A szóismétlést kerülhetjük el vele.

  Egy jelentés, több hangalak: szűkebb értelemben vett rokon értelműség, a valóság ugyanazon darabját határozzák meg.

  Hasonló jelentés, más hangalak: tágabb értelmű, fokozati különbségekkel a jelentések között.

  pl. ér, csermely, patak, folyó, folyam, tenger, óceán

  Ellentétes értelmű szavak: antoníma

  Hangutánzó és hangfestő szavak: A hangalak már előre jelzi a gépek, tárgyak, természeti jelenségek hangját.

  Lehet: mozzanatos, huzamos, hangfestő

  Szerző: Mariann