Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Hangtörvények

  Mássalhangzótörvények:

  Alapjuk az az élettani és tudati jelenség, hogy a hangokat nem elszigetelten, hanem összefüggő folyamat részeként mondjuk és halljuk; az egyes hangok képzésekor a hangképző szervek felkészülnek a következő hang képzésére is.

  1.) Részleges hasonulás
  Regresszív folyamat; két mássalhangzó találkozásakor a hangkapcsolat második tagja a megelőző mássalhangzót a képzés egy mozzanatában hasonlóvá teszi.

  a.) Zöngésség szerinti részleges hasonulás

  • Nem vesznek részt az egyvariációs zöngések.
  • Csak hasonít, de maga nem hasonul: egyvariációs zöngétlen ‘h’ (pl.: adhat, méhvel)
  • Csak hasonul, de nem hasonít: ‘v’ (pl.: tévhit, kötve)
  • Hasonít és hasonul: kétvariációsak (pl.: hadparancs, világcsaló, képzavar, megfagytok)

  b.) Képzés helye szerinti részleges hasonulás

  • ‘b–p’ ajakhang, ritkábban az ‘m’ a megelőző ‘n’ nazális foghangot a megfelelő ajakhangra, nazális ‘m’-re változtatja.
   (n+b _ m+b; pl.: különben, azonban)
   (n+p _ m+p; pl.: színpad, kínpad)
   (n+m _ m+m; pl.: azonmód)
  • ‘ty–gy’, ritkábban az ‘ny’ a megelőző ‘n’ hangot ‘ny’-re változtatja.
   (n+ty _ ny+ty; pl.: kallantyú)
   (n+gy _ ny+gy; pl.: hangya)
   (n+ny _ ny+ny; pl.: azonnyomban)

  2.) Teljes hasonulás
  Két különböző mássalhangzó teljesen egyneművé válik legalább két képzésmozzanatban. (X+Y _ X+X vagy Y+Y)

  • progresszív (X+Y _ X+X; pl.: azzal) vagy regresszív (X+Y _ Y+Y; pl.: avval)
  • írásban jelölt (pl.: azzal) vagy jelöletlen (pl.: egészség)

  3.) Összeolvadás
  Két különböző mássalhangzó egy harmadik, általában hosszú mássalhangzóvá alakul. (X+Y _ Z; pl.: tetszik, adja)

  4.) Rövidülés
  Ha egy hosszú és egy rövid mássalhangzó kerül egymás mellé, a kiejtésben a hosszú megrövidül. (pl.: mondd, szálldos)

  5. Nyúlás

  Két magánhangzó közti mássalhangzó hosszú, írásban nem jelölt ejtése: kisebb

  6. Kivetés

  Három, torlódó mássalhangzó egyikének kivetése: mondta, mindnyájan