Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A kommunikáció fogalma

  Fogalma:

  Kommunikációnak nevezzük bármely jelrendszer (elsősorban a nyelv) emberi érintkezésben való szándékos és kölcsönös felhasználását.

  Tényezői:

  1. Közlő vagy feladó – aki vagy ami beszél vagy közöl valamit
  2. Címzett vagy vevő – az, akinek az információt szánták
  3. Közvetítő közeg vagy csatorna – az információ továbbításának eszköze (levegő telefondrót, elektromágneses hullám, vizuális jelzés stb.)
  4. Közlemény – a továbbított információ tárgya, tartalma
  5. Kód – a közleményt kifejező nyelv vagy jelrendszer elemeit és szabályait, melyeket a résztvevők kölcsönösen ismernek
  6. Kontextus – a beszédhelyzet vagy szituáció kommunikációs közeg, amelyben a közlemény megkapja a maga teljes jelentését, mindazon tényezők, amelyek hatással vannak a közlés lefolyására

  Funkciói:

  • Emotív (érzelmi) funkció – az üzenetekkel kapcsolatos érzelmeket, indulatokat, hangulatokat fejezi ki. Nyelvi kifejezőeszközei az indulatszavak is lehetnek.
  • Felhívó funkció – a címzett befolyásolására szolgál. Gyakori nyelvi formái a megszólítás, felszólítás, meghívás.
  • Fatikus (kapcsolattartó) funkció – a közlésfolyamat létrehozását, fenntartását, meghosszabbítását célozza. Kifejezőeszközei lehetnek a köszönés, a megszólítás, a bemutatás vagy bemutatkozás stb.
  • Metanyelvi funkció – a kódra utal, a nyelv segítségével a nyelvről való beszéd valósul meg ilyenkor a közlésfolyamatban
  • Poétikai funkció – hordozója az üzenet, melynek nyelvi megformálásával esztétikai hatást is elérhetünk
  • Referenciális (tájékoztató) funkció – útbaigazítás, hirdetés, előadás stb.

  A nem verbális kommunikáció:

  Nem verbális kommunikációnak nevezzük a viselkedés szabályozásához szükséges nem nyelvi jelzések összességét

  Jelei: a fej tartása, mozgása, az arckifejezés (mimika), a kéz mozgása (gesztusok), a test mozgása, tartása és a térközszabályozás, a távolságtartás.