Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Kosztolányi Dezső

  Élete

  1885. március 29-én született Szabadkán. Kosztolányi Árpád tanár, iskolaigazgató és Brenner Eulália gyermeke. 1903-ban Budapestre utazik; a bölcsészkar magyar-német szakát végzi; megismerkedik és barátságot köt Négyesy professzor stílusgyakorlatain Babitscsal, Juhász Gyulával. Újságírónak áll a Bácskai Hírlapnál, majd 1906-ban a Pesti Hírlap munkatársa lesz. 1907.-ben megjelenik első verseskötete „Négy fal közt” címmel, itt költészetét Szász Károlyéhoz hasonlítja. 1929.-ben megjelenik a „Toll” című kritikája, mely egy körkérdés Adyról. Mélységesen elítéli az Adyt övező kultuszt, szerinte a szerelmi költészete a szimbolista költőnek egyáltalán nem újszerű. 1913-ban feleségül veszi Harmos Ilona színésznőt, akinek Görög Ilona volt az írói művészneve. Két évvel később, 1915-ben, megszületik fia, Kosztolányi Ádám. Az Új Nemzedék című lapnál a Pardon rovat főszerkesztője lesz. 1933-ban megjelenek betegségének első jelei, majd egy év múlva már megműtik. 1935-ben feltámad a lángoló szerelme Radákovich Mária iránt, majd 1936. november 3.-án meghal Budapesten. 1936 decemberében a Nyugat című folyóirat egy emlékszámmal dózik az író emlékének.

  Pályakép

  1.) 1907: NÉGY FAL KÖZÖTT (verseskötet)

  • jellegzetesen szecessziós kötet
  • a címe jelképes mely a bezártság érzetet és az élményhiányt jeleníti meg
  • otthontalanság és a megállt idő motívumai jelennek meg e művében
  • megjelenik benne az Alföld-kép illetve a Budapest-kultusz
  • az Üllői-úti fák jelképezik művében az ifjúságtól való búcsúzást

  2.) 1910: SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI (verseskötet)

  • a XX. századi lírának egyik legsikeresebb kötete
  • a verseskötetében saját gyermekkori élményeit reprodukálja, kelti életre
  • műveiben elénk tárja a gyermeki lélek élénk rezdüléseit
  • funkciója a világ sokszínűségének, ellentétekben gazdag egységének kifejezése

  3.) 1920: KENYÉR ÉS BOR (verseskötet)

  • nyitóverse az 1917-ben íródott „Boldog-szomorú dal” mely elénk tárja a férfikorba való belépést és annak első leltárát
  • az ifjúság és a felnőttség szembesül egymással, a világba való beilleszkedés lehetetlenné teszi az álmok megvalósulását

  4.) 1924: A BÚS FÉRFI PANASZAI (verseskötet)

  • az 1921-ben íródott „Beírtak engem mindenféle könyvbe” című versében a XX. századi elidegenedés jelenik meg, amikor is az emberi lét egyszeri és megismételhetetlen formáját a bürokrácia számadattá formálja

  5.) 1928: MEZTELENÜL (verseskötet)

  • poétikai szempontból megújítja a költészetét, lemond a rímről és szabad vers formájában írja meg műveit
  • az 1925-ben íródott „Zászló” című versében a jel és jelentés viszonyával foglalkozik, ahol is egyben arra figyelmeztet, hogy az embernek jelből jelentéssé kell válnia

  6.) 1930: ZSIVAJGÓ TERMÉSZET (verseskötet)

  7.) 1935: SZÁMADÁS (verseskötet)

  • a magyar líra egyik csúcsteljesítménye, amely poétikai szempontból is kiemelkedő jellegű
  • visszatér a rímjátékhoz, viszont megőrzi az élőbeszéd természetességét is
  • a köznapiságot emeli költészeti régióba
  • előtérbe került a szenvedés és a halál problémája, együtt a leltárkészítés és összegzés igényével, a semmivel való küzdelemmel, az egyéniség és a személyiség védelmével, nagyszerűségének és megismételhetetlen egyediségének hirdetésével.