Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Kosztolányi Dezső: Édes Anna

  A mű közel két év eseményeit öleli fel, amely 1919. július 31.-től 1921 őszéig tartanak. A mű főhőse nem a mű legelején jelenik meg, hanem 1919. augusztus 14.-én jeleni meg Édes Anna a műben, és 1921. május 28.-19.-én követi el a kettős gyilkosságot, melynek indítéka Moviszetrné és Jancsi flörtje. Megjelennek a műben a naturalizmus egyik fő témája az úr-cseléd viszonyt és annak társadalmi igazságtalansága, mely kapcsolatban a cseléd a megalázott szerepkörét eleveníti fel. Mégis kölcsönös függés alakul ki a cseléd és az úrnő között. Anna és a Vizy család sorsának hátterében a huszadik századi magyar történelem tragikus fordulatai állnak: a Tanácsköztársaság utolsó napja, Budapest román megszállása, Horthy bevonulása, a trianoni békeszerződés aláírása.

  • megjelenik benne a cselédsors problémája: kiszolgáltatottság és folytonos tűrés jellemzi, melyben az indulatok önmagába fojtja el.
  • nem társadalmi regény, mégis az adott kor tipikus figuráit jeleníti meg
  • cseléd – úrfi viszony: más, mint a megszokott, ugyanis Édes Anna beleszeret az úrfiba, aki kihasználja
  • Édes Annát, mint tökéletes cselédet ismerhetjük meg, elgépiesedett formája kiszámíthatatlanná teszi
  • a főszereplő sorsa nem nevezhető átlagosnak, normálisnak, egész életén keresztül egyfajta rabságban él, kiszipolyozva és szinte gépként éli az életét, amely majd a végén megbosszulja magát
  • Viczy és Viczyné a proletár csoportot testesítik meg a műben. Viczy számára fontos és szinte minden álma, hogy előrelépjen a ranglétrán illetve, hogy minél kevesebb problémája és konfliktusa legyen a feleségével. Neje, Viczyné, pedig beteges keresi a számára tökéletes cselédet, melye mikor megtalál Anna személyében teljes mértékben megpróbálja őt magához láncolni. Amikor úgy tűnik, hogy Annát elveszíti, szinte belebetegszik a gondolatba is.
  • Édes Anna az akkoriszázad egyfajta „Jaj kiáltása”
  • Viczyné és Anna sorsában hasonlóságokra bukkanhatunk, mind a ketten egyfajta áldozatok. Bár az úrnő gazdag, polgári családból származik, élete mégsem felhőtlen. Mély vallásossága azzal magyarázható, hogy elvesztette a gyermekét, akit gyakorlatilag Annával próbál meg helyettesíteni. Viczy, a férje, folyton megcsalja, ezért is menekül a számára egyetlen „szórakozásba”, hogy megtalálja a tökéletes cselédet (lopás, falánkság, szerető mentes lehetőleg)

  Édes Anna Jelleme

  • 19 éves, gyermeki lény, akinek egyetlen célja jelenleg, hogy minden tekintetben megfeleljen Viczyné elvárásainak
  • ösztönösen éli meg ezt a világot, tiltakozik a szagok ellen, mégsem menekülhet, mert nagybátyja is ott tartja, megfenyegeti, hogy visszaküldi őt a mostohájához
  • nem kedveli az úrnőt aki elkéri a cselédkönyvét, majd kisbatyuját átvizsgálja, Anna számára ez a helyzet roppant megalázó, mivel az egyetlen kis részét magánéletének is ki kell teregetnie
  • Viczyné idomítja Annát, gépiesíti
  • a mű írója nem magyarázza meg a főszereplő tettét, csak a tényeket közli az olvasóval, rábízva ezzel a döntés jogát
  • kötelességtudó, gyermeki én naivitása

  Megaláztatások

  • batyujának kipakoltatása: tiltakozás, menekülne a szag elől
  • gyermeki lelkének kihasználása, beszűkült tudat regénye
  • tökéletes cseléddé való idomítása: nem eszik sokat, hihetetlen a munkabírása, nem lop, nem jár el, csak a munka tölti ki minden szabadidejét
  • társaság előtt történő megaláztatása – piskótás eset: Viczyné piskótával kínálja a cselédet a vendégei előtt, amivel is bizonyítani akarja igazát miszerint Anna a tökéletes cseléd, és őt Viczyné birtokolja – egyedül Moviszter úr vette észre, hogy Anna miért is utasítja vissza a piskótát
  • maga a megaláztatás ténye nem tudatos, mivel fizikailag jól bántak vele, de mivel nem vették emberszámba lelke sérült.

   Tetőpont

  Jancsi, Viczyné unokaöccse, odaköltözik egy időre a Viczyékhez, eleinte észre sem veszi a cselédet, majd Annának van egy olyan mozzanata, mikor Jancsiban felébred a vágy Anna iránt. Meg akarja őt hódítani. Kezdetben Anna nem látja a fiatalban a férfit, majd nem sokkal később befekszik Anna mellé az ágyába. A visszautasítás következtében Jancsi befordul és elkezd sírni, amellyel először szánalmat vált ki, majd végül Anna megenyhül és enged Jancsi kérésének. Jancsi miután megszerezte a lányt, elkezd neki udvarolni. Jancsi heves fellángolásával ellentétben, Anna mély érzelmeket táplál a férfiú iránt, teljesen beleszeret és emiatt az érzés miatt válik végül felnőtté teljes mértékben. Anna mint kiderült teherbe esik, megtörténik a lány újabb megaláztatása, Jancsi magzathajtót ad neki, a lány elvetél. A röpke románcnak vége szakad, Jancsi ugyanis a kapcsolatot megalázónak érzi, a lányt pedig nem hozzá illőnek többé. Még egyszer találkoznak utoljára, mikor is a gesztenyés jelenet történik, mikor is Jancsi egyfajta gesztussal jelzi Annának, hogy régen jelentett ő számára valamit de végül mégis eltaszítja magától Annát.

  Anna végül megtetszik Báthorynak, egy 35 éves kéményseprőnek, aki nem is azért tesz neki házassági ajánlatot, mert elbűvölte volna a lány szépsége, hanem mert nemrég meghalt a felesége, és szüksége lenne egy nőre a ház körüli teendőkben. Viczyné belebetegszik a gondolatba, hogy Annát is elveszíti, így érzelmileg zsarolni kezdi a lányt, magának sem meri bevallani, de szinte már a lányaként tekint a cselédjére, Annának sokkal közelebb sikerült kerülnie úrnőjéhez, mint egy átlagos cselédnek. Anna végül nem megy hozzá a kéményseprőhöz.

  Az utolsó csepp a pohárban

  Viczy előléptetésekor nagy mulatságot szerveznek, amely este alkalmával egy intim pillanat keretében Jancsi megcsókolja Moviszterné nyakát. Anna abnormális módon kezd el viselkedni, megzavarodik: óriási zajt csap az eddig halk leány, tesz-vesz, elkezd falni. A vendégek elmenetele után Anna leszúrja Viczyt és nejét, majd leül a testek mellé és elalszik. Másnap a rendőrök ott találják meg, a vérbefagyott testek mellett, de nem tudja megmagyarázni a tettét, még magának sem.

  Tárgyalás

  Bár előtte sokan kedvelték, mégis szinte kivétel nélkül mindenki negatív dolgokat hoz fel róla. Egyedül aki megvédi az Moviszter úr volt, elmondása szerint Annát nem kezelték emberi lényként, hanem egy előre beprogramozható robotként. Moviszter gondolataiban humanista, de nem tesz semmit, még mikor ki is hívják tanúnak akkor is magát bíztatja, hogy menjen már ki. Elmondása szerint itt Anna volt az igazi áldozat. Az embertelen bánásmódot az úr más szemszögből közelítette meg, szerinte a nem emberhez méltó bánásmódba tartalmazik az is, ha közben az emberi személyisége torzuláson megy keresztül, ha robottá válik. De mivel bizonyítéka nincs a vallomására, ezért a bíróság nem tud mit tenni, mivel a bíróság elítéli Annát gyilkosságért. Maria Nostra börtönbe viszik, 15 év fegyházra ítélték.

  Egy évvel később

  Egy beszélgetés merül fel, mint egyfajta legendaképpen él tovább Édes Anna a köztudatban, de igazából már senki sem tudja, hogy miért is olyan emlékezetes az ő alakja. Észrevétlen emberi sors.