Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Magyar nyelv forrásai: a nyelvemlékek

  A nyelvtörténet korszakai

  I. előmagyar kor
  1. uráli egység korszaka (kb. i.e. 4000-ig)
  2. finnugor egység korszaka (i.e. 4000 – i.e. 2000)
  3. ugor egység korszaka (kb. i.e. 1000 – i.e. 500)

  II. nyelvemléktelen kor (ősmagyar kor)
  1. Urál vidéki őshaza korszaka (i.e. 500 – kb. i.sz. 450-ig)
  - az uráli átjáró táján átalakulunk lovas nomád néppé
  2. vándorlások kora (kb. i.sz. 450 – 896)

  III. nyelvemlékes kor
  1. ómagyar korszak (896 – 1526)
  2. középmagyar korszak (1526 – 1772)
  3. újmagyar korszakszak (1772 – napjainkig)

  A nyelvtörténet forrásai

  1. rokon nyelvek
  2. idegen nyelvek
  3. nyelvemlékek
  4. régi magyar nyelvkönyvek
  5. mai, élő magyar nyelv
  6. általános nyelvészet tanúságtétele

  Nyelvemlékes körszakunk kb. 1000 éves.

  A nyelvemlékek csoportosítása:

  1. Szórványemlékek:
  Idegen nyelvű szövegben elszórva találunk magyar szavakat, amelyeket nem tudtak, vagy nem akartak lefordítani az adott idegen nyelvre. Csoportjai:
  - Külföldi szórványemlékek:
  s arab utazók feljegyzései: Ibn Ruszta, Al Gardizi, Al Dzsajháni, az ők feljegyzéseikben szerepel a gyula és kündü.
  s Bíborban született Konstantin, bizánci császár A birodalom kormányzásáról című műve, amelyben szerepel a Tisza, Maros, Álmos, Árpád.
  - Magyar szórványemlékek:
  s Tihanyi Apátság alapítólevele 1055-ből. A földrajzi nevek mellett ez a szórványemlék tartalmaz egy mondattöredéket: Feheruvaru rea meneh hodu uta rea = Fehérvárra menő hadi útra.

  2. Szövegemlékek:
  Összefüggő magyar szöveg. Csoportjai:
  - kis szövegemlékek: HB (Halotti beszéd és könyörgés)
  ÓMS (Ómagyar Mária-siralom)
  KT (Königsbergi Töredék és Szalagjai)
  - nagy szövegemlékek (=kódex): A kódexek könyvnyi terjedelmű szövegemlékek, amelyek általában vallásos témájú szövegeket tartalmaznak.
  Pl: Jókai-kódexben Assisi Szt. Ferenc életéről olvashatunk
  Bécsi-kódex ð
  Apor-kódex ð Husita Bibliában találhatók, bibliai fordítás részletek
  Müncheni-kódex ð
  Balassa-kódex ð Balassi Bálint verseit tartalmazza, egyetlen világi tartalmú kódex

  3. Szójegyzékek és kifejezésjegyzékek:
  Latin szövegben a lap szélére vagy a sorok közé írt magyar szavak kifejezése. Pl: Königsbergi szójegyzék.
  A nyelvemlékeinket elkészítésük technikája szerint is csoportosíthatjuk:
  - Kéziratos nyelvemlékek
  - Nyomtatott nyelvemlékek