Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Megújuló energiaforrások

  A vízenergia hasznosítása

  A fogyóban lévő és drága kőolaj a hagyományos, megújuló energiaforrásokra is ráirányította a figyelmet. Ezek közül kiemelkedik a vízenergia folyamatosan kiaknázható lehetősége, amely 80–90%-os hatásfokkal hasznosítható. A vízerőművek beruházási költsége igen magas, ezért elsősorban olyan helyeken érdemes telepíteni őket, ahol az állandóan bővizű, nagy energiájú folyóvíz bőségesen rendelkezésre áll, hogy mozgási energiája a turbinák segítségével elektromos áramot termeljen.
  A vízenergia alig 3%-al járul hozzá a világ energiatermeléséhez, azonban egyes országokon belüli részesedése ennél jóval magasabb. Norvégiában a megtermelt energia 98%, Brazíliában 92%, Ausztriában, Kanadában és Svájcban pedig közel 70%-a vízerőművekből ered.
  Afrika nagyesésű, bővizű folyói is komoly lehetőségeket rejtenek magukban. Kelet-Ázsiában a Gangesz szurdokvidékén épülő óriás víztározó környezeti és társadalmi problémáiról hangos a média – talán nem eléggé. Találunk példát elsősorban öntözés céljából kialakított, hatalmas síkvidéki tározókra, amelyek szintén jelentős energiatermelők, pl.: Asszuáni Gát, amelyek környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett káros hatásai megkérdőjelezik a gigantikus méretű beruházások hasznosságát.

  A szélenergia hasznosítása

  A szél megújuló és vonzó energiaforrás elsősorban a mezőgazdasági körzetek számára. Nagy előnye, hogy nem szennyezi a környezetet, továbbá alkalmas elektromos áram termelésére. A szélenergia befogása ún. szélturbinákkal (szélmotorokkal) történik. Szélerőműveket, modern szélmalmokat természetesen csak szélfúvásos területre érdemes telepíteni. Mivel a szél nem fúj állandóan, továbbá erőssége is változó, a turbinák nem szolgáltatnak egyenletesen áramot. A szélenergia hasznosítása a nyílt, szélnek kitett síkvidéki területeken, így Európában Németország északi részén, Dániában, Hollandiában, Nagy Britanniában széleskörű. Magyarországon az adottságok figyelembe vételével elmondható, hogy a hasznosítás foka alacsony.
  A szélturbináknak gyakran felróják, hogy drágák. Ez igaz, azonban ha bevált, sorozatban gyártott szélturbinákat állítanak üzembe, a magas költségek hosszú élettartammal és kis meghibásodási eséllyel párosulnak. A szélerőművek létesítését Németországban, Nagy Britanniában és másutt különböző energiaprogramok keretében államilag támogatják. A tájképromboló, zajos és a vonuló madarakra veszélyt jelentő ellenpropaganda általában a hagyományos energia lobbi érdekeit szolgálja, mintsem a valóságot.

  Egyéb megújuló energiaforrások

  Napjainkban egyre inkább elterjednek a hagyományos fosszilis energiahordozókból nyerhető energia előállítását részben pótlandó ún. alternatív energiaforrások használata. Az egyik jellegzetes típus a Föld belső hőjét kiaknázó geotermikus energia hasznosítás, amely a korlátlanul rendelkezésre álló belső hőből állít elő elektromos energiát. Geotermikus erőművek azonban nem épülhetnek mindenhol, erre a magas geotermikus gradienssel rendelkező területek, és a vulkáni térségek alkalmasak, pl.: Izland, Kamcsatka, és Új-Zéland. A geotermikus energia nem csak erőművi hasznosításra, hanem pl. lakások fűtésére is kiválóan alkalmas.
  A kozmikus eredetű árapály jelenség hatalmas víztömeget mozgat a világóceánban. Ezt a mozgási energiát a XVIII. századtól használják malomkerekek meghajtására, ma pedig már eredményesen kísérleteznek árapály-erőművek építésével. Ezeket a környezetbarát berendezéseket elvileg bárhol lehet telepíteni a tengerparti övezetben, ahol elegendő az apály és a dagály közötti szintkülönbség.

  Szerző: NagyI