Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Magyarország demográfiai és társadalmi viszonyai a XVII. században

  • Magyarország a XVIII. század nagy részében a török uralom alatt elszenvedett károkat próbálta helyrehozni
  • A múlt században az állandó hadiállapot, az éhínség, és a rossz életkörülmények miatt jelentősen megcsappant a népesség
  • 1686-ban Buda visszafoglalása után Pest megyében csupán 12 olyan helység volt amelyben emberek maradtak –> száz év múlva már 50000-es lakosságú Pest-Buda és 180 falu+ mezőváros van Pest megyében
  • A török háborúban elpusztult területeken hasonló gyarapodást figyelhetünk meg
  • A század elején 80%-os a magyarok aránya, a század végére már kb. 2millióra csökkent
  • A népsűrűség azon helyeken volt igazán alacsony ahol a törökök vilajet székhelyet alapítottak, a török hódoltság alatti Magyar Királyság és Erdélyi fejedelemség területein lényegesen nagyobb a népsűrűség
  • A lakatlan tájak benépesítése rögtön megindult a török kiűzése után
  • A benépesítésnek több formája jelent meg
  • A bozótosok és vadvizek visszahódításában a sűrűn lakott megyék ideáramló jobbágyai jártak az élen
  • A belső vándorlásban leginkább magyar és szlovák jobbágyok vettek részt à a Felvidék kiürült megyéibe szlovák parasztok költöztek + Alföld és Temesköz területein is sok szlovák
  • A bécsi kormányzat és a nagybirtokosok szervezett telepítései is fontos szerepet játszottak –> állt. katolikus németek, előre megépített szabályos alaprajzú falvakba költöztek –> 6 évre adómentességet kaptak –> a korábban hanyatló haza népesség a század végére meghaladta az egymilliót
  • A bevándorlás volt a népesség növelésének 3. forrása –> állt. román parasztok és pásztorok (XVII. század nyomasztó feudális terheitől menekültek)–> Erdélyben többségre jutottak + nagy létszámban jelentek meg az Alföld keleti peremén és a Temesközben
  • Szerbek tömegei érkeztek a Bácskába + az udvar fegyveres határőrként is telepítette őket (kiváltságokat kaptak)
  • Bevándorlásban részt vettek a ruszinok és a szlovákok is
  • A XVIII. század folyamán M.o. benépesült de a magyarság saját országában kissebségbe szorult –> alig közelítik meg az 50%-ot –> nemzetiségek nagy arányban jelentek meg a magyar társadalomban