Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Nácizmus és bolsevizmus összehasonlítása

  Nácizmus

  A háborús vereség és a békeszerződés meghatározta a pártpolitkai célkitűzéseit: revízió, élettér. A gazdasági világválság által megnyomorított tömegek megszólítása az 1932-es választásokon a nemzetiszocialisták által; a propaganda szerepe a terület revízió kapcsán, a könyvégetések tömegeket mozgató ereje, sajtócenzúra, a propaganda a családban, társadalomban és sportban való jelenléte a keleti területek lakosainak „Untermensch” (alacsonyabbrendű ember) kategóriába történő besorolása. A nemzetiszocialista ideológia és propaganda fő gondolatai: demokratikus intézmények háttérbe szorítása, tömegek fanatizálása, németlakta területek annektálása, keleti területekre bejelentett igény, totális háború, magasabb rendű/árja népek, alacsonyabb rendű/kiirtandó népek [zsidók],antiszemitizmus, a művészetek és sajtó cenzúrája.

  Marxizmus

  XIX.században alakult ki – gyakorlati megvalósítás: Szovjetunió. OK: Az első világháborús veszteségek, nyomorúság hatására felkelések Oroszországban – majd: a kommunista hatalomátvétel októberben. A marxizmus elmélete: A magántulajdon a kizsákmányolás alapja: . A munkások szocialista forradalom útján szerzik meg a hatalmat a burzsoáziától, amit a termelőeszközök köztulajdonbavétele követ. A munkásság élcsapata a kommunista párt. A marxizmus gyakorlata: a sztálini diktatúra: Oroszország a leggyengébb láncszem. A munkásság párt vezetésével diktatúrát valósít meg: pártállam. Ez: átmeneti állapot –de: viszonylag hosszú. A diktatúra az élet mminden területére kiterjed. Cél: az ideális állam létrehozása – kizsákmányolásmentes, magántulajdon nincs. Köztulajdonon alapuló, osztály nélküli társadalom. Amíg ez meg nem valósul: a munkásságnak meg kell szilárdítania uralmát: meg kell akadályoznia a kapitalisták ellenállását, korlátozni kell a szabadságjogokat, cenzúrát kell bevezetni.

  Hasonlóság:

  • totalitárius, önkényrendszer
  • vezér kultusza ( Hitler imádata természetesebb, mint Sztáliné)
  • karizmatikus vezér: életútban hasonlóságok, katonák, jó szónokok, hisznek bennük, jó
   pártvezetők, egységes, fegyelmezett pártot építenek ki, tudják fanatizálni a közönséget
  • agresszív, hódító külpolitika, de a SZU óvatosabb
  • mindkét állam az ifjúságban bízik
  • a nép totális átnevelését akarják
  • állam mindkét helyen beavatkozik