Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Nagy francia forradalom

  A XVIII. szd. végére Franciaország a csőd szélére került. XVI. Lajos – és ágyasai: Madam Dubay és Madam Pompadur – elherdálta az ország pénzét. Ugyanakkor demográfiai robbanás is bekövetkezik. Az ország populációja 25 millióra nő. Fejlettebbé vált a manufaktúra, a szénbányászat és a vaskohászat. A lakosság nagy része a mezőgazdaságban dolgozik. A harmadik rend, a polgárság ereje ezzel együtt egyre jobban nő.

  1768-ra fizetésképtelenné válik az ország, ezért 1789 májusában a király összehívja 175 év után a rendi gyűlést. A polgárság, kihasználva az alkalmat, új alkotmányt akar létrehozni; nemzetgyűléssé nyilvánítják magukat. A király ekkor feloszlatja a parlamentet. A harmadik rend képviselői ekkor a „labdaházi eskü” keretében új alkotmányt követelnek, és nem hagyják el a gyűlés színhelyét. 1789. július 14-én megostromolják a Bastille-t. Községtanácsot hoznak létre, és felállítanak egy nemzetőrséget, La Fayette vezetésével. 1789. augusztus 4-én a kiváltságosok lemondtak minden jogukról. Augusztus 26-án kihirdetik az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát.

  1792. augusztus 10-én fölkelők új forradalmi községtanácsot alakítottak ki. Franciaországban megbukott a monarchia. Ezzel egyidejűleg az általános választójog alapján a törvényhozók kimondták, hogy nemzeti konventet kell választani.

  A poroszok eközben hadat üzentek Franciaországnak. Danton vezetésével királypártiak ezreit fogták el, és öltek meg. Ez volt a „első terror”. 1792. szeptember 20-án a valmy-i domboknál az önkéntesekből álló francia csapatok megállították a porosz hadsereget. Ugyanezen napon a megválasztott nemzeti konvent kikiáltotta a köztársaságot. 1793. január 21-én XVI. Lajost kivégezték.

  A király kivégzése után a francia hadsereg elfoglalta Belgiumot és átkelt a Rajnán. Anglia azonban nem engedhette, hogy a forradalomban megújult Franciaország világhatalommá váljon, így megszervezte az első koalíciót (Ausztria, Poroszország, Hollandia, Spanyolország és Piemont részvételével) a fiatal köztársaság ellen. A szövetség visszafoglalta Belgiumot. A girondisták ekkor le akarták tartoztatni Maratot és Dantont, azonban a községtanács másként döntött. 1793. június 2-án a konventet 80 ezer fegyveres vette körül. A hatalmi harc a jakobinusok javára dőlt el, Robespierre vezetésével.

  Az ország kaotikus állapotban volt; értéktelen volt a papírpénz, minden irányból ellenség vette körül, ráadásul belső lázadások, és felkelések is nehezítették a helyzetet. Március 10-én létrehozták a rendkívüli törvényszéket. A hadsereghez kormánybiztosokat rendeltek. A konvent forradalmi terrort alkalmazott. Minden gyanús embert kivégeztek.

  Az erőfeszítések sikerrel jártak, így sikerült úrrá lenni a lázadásokon. Robespierre kivégeztette saját társait is, így összefogással 1794. július 27-én vád alá helyezték. Hajnalban 21 társával együtt kivégezték.

  1795-ben kitör a sans-culotte lázadás, melyet egy fiatal és tehetséges katonatiszt, Bonaparte Napóleon ver le; kartáccsal a tömegbe lövet.

  Napóleon (1769-1821) Korzikán született, Szt. Ilona szigetén. Fiatalon lesz belőle katonatiszt. 1796-97 folyamán kiszorítja az osztrákokat Itáliából. 1798-ban bonyolítja Egyiptomi hadjáratát. El akar jutni Indiába, hogy elfoglalja az angol gyarmatokat, hogy térdre kényszerítse az országot. 1799-ben egy államcsíny segítségével Franciaország konzulja lesz. 1804-ben császárrá koronáztatja magát. „Self-made man”-nek tartja magát; a semmiből, saját tehetségét kihasználva verekedte fel magát.

  1803-ban új törvénykönyvet ad ki, a Code Civilt, mely az egész világon a polgári jogalkotás mintája. Megszervezi a francia nemzeti bankot. Értékálló pénzt veret. Átszervezi az ország működését, prefektúrákat hoz létre. Visszatér a merkantilista gazdaságpolitikához. Kísérletet tesz új gyarmatbirodalom létrehozására. Megalapítja a becsületrendet. Létrehozza a Grand Armeé-t. Minden 19. életévét betöltött nőtlen férfi besorozható. A katonaság gyalogságból, tüzérségből és lovasságból állt.

  1805-ben a trafalgári tengeri ütközetben az angolok megsemmisítik a francia hadiflottát, így a tengert át kellett adnia riválisának. 1806-ban kontinentális zárlatot hirdetett; egész Európának megtiltotta, hogy Angliával kereskedjen. Szövetségesévé tette Ausztriát és Poroszországot.

  Napóleon 1812-ben, mintegy négyszáz-ezer emberrel betört Oroszországba. De az oroszok taktikája és az utánpótlási vonalak hiánya miatt vereséget szenvedett. Bár Borogyinónál visszavonulásra kényszeríttette az oroszokat, és Moszkvát is elfoglalta, vissza kellett fordulnia. A hadserege felőrlődött, csak töredéke érte el Franciaországot. Ez a vereség végzetes volt számára. Egész Európa hadat üzent a franciáknak, és 1813-ban Lipcsénél, a „népek csatájában” megverték Napóleon csupa újoncból álló seregét. 1814-ben Párizs is elesett. A császárt Elba szigetére száműzték, a Bourbonok pedig visszaszivárogtak az országba. A kivégzett király öccse XVIII. Lajos-t királlyá koronázták. A Bourbonok azonban „semmit sem felejtettek, és semmit sem tanultak”. Veszélybe került mindaz, amit a forradalomnak köszönhettek a franciák. Napóleon tudta ezt, így kijátszva az angol flottát 1815 márciusában partra szállt Franciaországban. Puskalövés nélkül bevonult Párizsba. XVIII. Lajos fejvesztve menekült. Szabadságot, békét hirdetett, azonban kevés ideje volt. Újonnan verbuvált seregét Waterloo-nál az angol-porosz-holland seregek legyőzték. Napóleont végleg Szent Ilona szigetére száműzték; itt halt meg 1821-ben.

   Szerző: Marót Máté