Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A gazdasági világválság

  Előzmény:

  Az I. világháború idején az USA az Antantnak iparcikkeket szállított – konjunktúra – A háború után is folytatódott, mert a tönkrement európai gazdaság továbbra is igényelte az amerikai termékeket. Az USA-ban a konjunktúra már önmagát hajtotta előre, a részvényárfolyamot túlértékelődtek, túltermelési váláság keletkezett, azaz többet termeltek, mint amire fizetőképes kereslet volt.

  A gazdasági világválság:

  A nagy gazdasági világválság „hivatalosan” 1929-1933 között volt, de ez a dátum a folyamat gyűrűzése miatt országonként eltérő, s a szegényebb országokban hosszabb ideig is tartott. 1929. október 25: „fekete péntek”: összeomlik a New York-i tőzsde, sorozatban
  mennek csődbe a bankok („Pánik a Wall Street-en”)

  • 1929-ban az I. vh. Utáni időkben az anyagi javakban nagy károk keletkeztek. Lerombolt, lepusztított gyárak, üzemek, nem volt nyersanyag és munkaerő.
  • Európa korábbi vezető nagyhatalmai iparilag és kereskedelmileg is elvesztették vezető szerepüket. Pl.: – Fro. És No
  • A vezető hatalom az USA lett
  • A legtöbb államban pénzügyi válság is kialakult, ez leginkább a vesztes államokra igaz.
  • 1920as években megindult a gazdasági fejlődés, minden országban különböző módon.
  • 1920as években a mezőgazdaságban túltermelés volt
  • Pénzügy: – Az USA-ban a részvényeknek nagyon jó ára volt, sok európai inkább ide fektetett be, hitel segítségével.

  Bankválságok az Amerikai Egyesült Államokban

  A Federal Reserve rendszer 1913-as létrehozása után a legnagyobb amerikai bankok nem érezték felelősségüknek betölteni a végső hitelezői feladatokat, mivel ez a központi bankok feladatkörébe tartozik, így több csődhullám söpört végig az Egyesült Államokon a válság alatt. Az első 1930. októbertől – decemberig tartott, ami bankpánikhoz is vezetett és végső hitelező (vagyis a „bankok bankja”, a jegybank) hiányában a körbehitelezés és az ebből eredő körbetartozás nagyon sok bank csődjét jelentette. A következő csődhullámot a restriktív költségvetési politika okozta és 1931. júniustól decemberig tartott. Végül pedig a válság mélypontján végigsöpör egy harmadik csődhullám is 1932 decemberétől 1933 márciusáig. Ekkortájt a munkanélküliség az USA-ban 2%-ról 25%-ra nőtt.

  A csődhullámok következményeként egyes államokban nem maradt talpon bank, Herbert Hoover elnök drasztikus adóemelési programja pedig a bankok betétállományának csökkenéséhez, ezen keresztül pedig a pénztömeg beszűküléséhez vezetett.

  Megoldások – Keynes:

  A szükségessé vált új gazdaságpolitika megalapozója Keynes brit közgazdász volt, szerinte a kormányoknak be kell avatkozniuk a gazdaságba:

  • a vállalatok államosítása (állami tulajdonba vétele  pénzelése)
  • a nemzeti jövedelem egy részének elvonása és újraelosztása.
  • a hitel és a pénzélet befolyásolása (pl. banki törvényekkel írják elő a maximális kamatot)
  • állami gazdasági tervek kidolgozása
  • közmunkák, pl. útépítés, mocsarak lecsapolása, építkezések

  Keynes olyan ágazatokat dolgozott ki, amelynek termékei nem jelennek meg közvetlenül a piacon, így nem igényelnek azonnali vásárlóerőt: például a hadiipar, az infrastruktúra és a szolgáltatóipar.

  Megoldások -  New Deal:

  A New Deal Franklin D. Roosevelt amerikai elnök és kormányzata politikája 1933 és 1939 között. Az 1932-es választási hadjárat során Roosevelt új irányvonalat ígért választóinak. A nagy gazdasági világválságból való kilábalást a gazdasági folyamatokba való állami beavatkozással akarta elérni. Annak ellenére, hogy néhány rendelkezést a legfelsőbb bíróság érvénytelenített, a New Deal jelentős és hosszan tartó hatást gyakorolt az amerikai gazdaságra, társadalomra és kormányzatra. Létrehozta az elnöki tisztség modern intézményeit.

  • A legjelentősebb kezdeményezések:
  • az Országos Ipari Helyreállítási törvény (1933),
  • a Tenesse-völgyi Erőmű-felügyelet (1933),
  • a Mezőgazdasági szabályozási törvény (1933),
  • az Országos Ifjúsági Hivatal (1935),
  • az Országos munkaügyi törvény (1935),
  • a Társadalombiztosítási törvény (1935).